Dostosowywanie pasków narzędzi

Pozwala na dostosowywanie, wyświetlanie lub ukrywanie pasków narzędzi.

Możemy ustawić położenie i widoczność paska w oparciu o typ dokumentu (części, złożenia lub rysunku). Możemy również ustawić, które paski narzędzi są widoczne gdy nie jest otwarty żaden dokument.

Aby przywrócić wszystkie opcje paska narzędzi do domyślnych ustawień systemu, kliknąć Resetuj na domyślne.

Aby określić, które paski narzędzi pojawiają się dla dokumentów części, złożenia lub rysunku, należy:

 1. Otworzyć dokument części, złożenia lub rysunku.
 2. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na obramowaniu okna i wybrać Dostosuj.
 3. Na karcie Paski narzędzi wybrać paski narzędzi do wyświetlenia i wyczyścić paski narzędzi do ukrycia. Dokonany wybór odnosi się do typu dokumentu SOLIDWORKS, jaki jest aktualnie aktywny.
 4. Aby włączyć menedżera poleceń CommandManager, wybrać Włącz CommandManager.
  Aby uwzględnić duże przyciski z tekstem dla CommandManager narzędzia, wybrać Użyj dużych przycisków z tekstem .
 5. Kliknąć OK.

Określanie pasków narzędzi wyświetlanych, gdy nie jest otwarty żaden dokument

Aby określić które paski narzędzi pojawiają się kiedy nie jest otwarty żaden dokument, należy:

 1. Zamknąć wszystkie dokumenty.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w obramowaniu okna i wybrać lub wyczyścić pasek narzędzi.
  Opcja Narzędzia > Dostosuj nie jest dostępna kiedy nie jest otwarty żaden dokument.

Określanie, czy ma być kontekstowy pasek narzędzi dla menu skrótów

Oprócz ustawiania opcji domyślnej widoczności kontekstowego paska narzędzi, można określić widoczność kontekstowych pasków narzędzi dla odpowiednich standardowych wiązań i konfiguracji.

Aby określić czy kontekstowy pasek narzędzi dla menu podręcznego jest wyświetlany czy nie, należy:

 1. Otworzyć dokument części, złożenia lub rysunku.
 2. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na obramowaniu okna i wybrać Dostosuj.
 3. Na karcie Paski narzędzi, w części Ustawienia kontekstowego paska narzędzi, wybrać lub wyczyścić:
  Opcja Opis
  Pokaż podczas wyboru Wyświetla kontekstowe paski narzędzi po wybraniu operacji w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.
  Pokaż szybkie konfiguracje Zapewnia kontekstowy pasek narzędzi do konfiguracji wybranych komponentów lub podzespołów.
  Pokaż szybkie wiązania Zapewnia kontekstowy pasek narzędzi do szybkiej specyfikacji odpowiednich wiązań standardowych do wyboru komponentów.
  Pokaż w menu podręcznym Kontekstowy pasek narzędzi pojawia się po kliknięciu operacji prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia menu podręcznego.

Konfigurowanie ustawień etykietek narzędzi i rozmiaru przycisków

W oknie dialogowym Dostosuj możliwe jest przełączanie etykietek narzędzi, wyświetlenie szczegółowych etykietek narzędzi i ustawienie opcji wielkości ekranu.

Aby ustawić opcje podpowiedzi lub rozmiaru:

 1. Otworzyć dokument części, złożenia lub rysunku.
 2. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na obramowaniu okna i wybrać Dostosuj.
 3. Wybrać żądane opcje na karcie Paski narzędzi:
  Opcja Opis
  Pokaż etykietki narzędzi Wyświetla informacje po ustawieniu kursora nad polami, opcjami lub przyciskami w interfejsie użytkownika.
  Użyj dużych etykietek narzędzi Po wybraniu polecenia Pokaż etykietki narzędzipojawia się krótki opis z etykietką.
  Rozmiar ikony Określa rozmiar przycisków: mały, średni lub duży. Większy rozmiar można wybrać w przypadku uruchamiania oprogramowania SOLIDWORKS na komputerach z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości lub w celu ułatwienia sobie wyboru narzędzia w przypadku korzystania z interfejsu dotykowego.
  Przy wyświetlaczach o niskiej rozdzielczości oprogramowanie automatycznie dodaje paski przewijania i zmienia rozmiar okien dialogowych.
  Aby ułatwić sobie wybieranie elementów na urządzeniach z ekranem dotykowym, takich jak tablety, można również ustawić większy rozmiar przycisków, wybierając Rozmiar przycisku z menu wysuwanego Opcje (pasek narzędzi Standard).
 4. Kliknąć OK.

Blokowanie bieżącego układu zadokowanych pasków narzędzi

Opcja w oknie dialogowym Dostosuj pozwala zablokować bieżący stan (zadokowany/niezadokowany) pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager, aby uniknąć ich przypadkowego przesunięcia.

Aby zablokować bieżący układ zadokowanych pasków narzędzi:

 1. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy obramowanie okna i wybrać polecenie Dostosuj.
 2. Na karcie Paski narzędzi wybrać opcję Zablokuj menedżera poleceń CommandManager i paski narzędzi.
  Jeżeli menedżer poleceń CommandManager i paski narzędzi będą zadokowane przy wybieraniu tej opcji, nie będzie ich można oddokować.

  W przypadku, gdy będą oddokowane, nie będzie ich można zadokować.

 3. Kliknąć OK.