Okno dialogowe Wymiary

Okno dialogowe Wymiary pojawia się po wybraniu opcji Auto-utwórz w menedżerze właściwości PropertyManager Tabela konfiguracji i kliknięciu OK. Oprogramowanie SOLIDWORKS pyta, które wymiary mają zostać dodane do tabeli konfiguracji.

Okno dialogowe Wymiary pojawia się jeśli model ma tylko jedną konfigurację.

Aby dodać wymiary do tabeli konfiguracji, należy:

W oknie dialogowym Wymiary zaznaczyć wymiary, które chcesz dodać do tabeli konfiguracji (należy przytrzymać Ctrl aby wybrać więcej niż jeden wymiar), a następnie kliknąć OK.