Okno dialogowe Dodaj wiersze i kolumny

Dokonano zmian w modelu, a oprogramowanie SOLIDWORKS chce wiedzieć, czy użytkownik zamierza dodać nowe konfiguracje lub parametry do tabeli konfiguracji.

Okno dialogowe Dodaj wiersze i kolumny pojawia się, ponieważ przy tworzeniu tabeli konfiguracji dla tego modelu wybrano Nowe parametry lub Nowe konfiguracje w Menedżerze właściwości PropertyManager Tabela konfiguracji.

Aby dodać wiersze i kolumny do tabeli konfiguracji, należy:

  1. W oknie dialogowym Dodaj wiersze i kolumny, wybrać konfiguracje i parametry, które mają być dodane z pól Konfiguracje i Parametry.
    Aby wybrać wiele operacji, należy przytrzymać klawisz Ctrl w czasie dokonywania wyborów.
  2. Jeśli wybraliśmy tylko część elementów z pól Konfiguracje i Parametry, wybrać Pokaż ponownie niewybrane &elementy aby zobaczyć te elementy kiedy okno dialogowe zostanie ponownie otwarte.
  3. Kliknąć OK.
    Wybrane elementy zostaną dodane do tabeli konfiguracji.