Menedżer właściwości PropertyManager Zrzut widoku 3D

Menedżer właściwości PropertyManager Zrzut widoku 3D służy do określania szczegółów widoku 3D aktywnego modelu.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Zrzut widoku 3D:

Wykonać jedną z następujących czynności:

  • W dolnej części okna programu SOLIDWORKS, na karcie Widoki 3D, kliknąć Zrzut widoku 3D.
  • Kliknąć Zrzut widoku 3D (w menedżerze poleceń CommandManager lub na pasku narzędzi dodatku SOLIDWORKS MBD).
Nazwa widoku 3D Wykorzystuje unikatową nazwę dla widoku 3D.
Konfiguracja Pozwala na wybranie konfiguracji dla widoku 3D, jeśli model ma wiele konfiguracji.
Stan wyświetlania Pozwala zapisać stan wyświetlania do widoku 3D, jeżeli model ma wiele stanów wyświetlania.
Widoki adnotacji Pokazuje widoki adnotacji, które są zdefiniowane dla modelu, i pozwala wybrać te, które mają zostać uwzględnione w widoku 3D.