Menedżer właściwości PropertyManager Pochylenie

Menedżer właściwości PropertyManager Pochylenie pojawia się gdy tworzymy lub edytujemy operację pochylenia.

Menedżer właściwości PropertyManager wyświetla odpowiednie opcje, w oparciu o typ pochylenia, który jest tworzony. Menedżer właściwości PropertyManager zapamiętuje ostatnio używany stan.

Dostępne są dwa przełączające przyciski menedżera właściwości PropertyManager:

Ręczne Należy użyć tego PropertyManager, aby zachować kontrolę na poziomem operacji.
DraftXpert Pochyleń (tylko pochylenia płaszczyzny neutralnej). Należy użyć tego menedżera właściwości PropertyManager, gdy chcemy aby oprogramowanie SOLIDWORKS zarządzało strukturą niżej leżących operacji.
Podczas edytowania pochylenia przy użyciu opcji Edytuj operację, menedżer właściwości PropertyManager Pochylenie pojawia się bez przycisków przełączania.

Typy pochyleń

Należy wybrać typ pochylenia: Płaszczyzna neutralna, linia neutralna lub pochylenie ze stopniem.
Zezwalaj na zmniejszanie kąta (tylko linia neutralna). Pozwala na utworzenie pochylenia kiedy suma kątów wytworzonych przez maksymalny kąt i Kąt pochylenia wynosi 90° lub więcej.
Zwężone stopnie (tylko Pochylenie ze stopniem). Tworzy powierzchnie w ten sam sposób co powierzchnie zwężane.
Prostopadłe stopnie (tylko Pochylenie ze stopniem). Tworzy powierzchnie prostopadłe do oryginalnej ściany głównej.
Przykład: Zwężone i prostopadłe stopnie pochylenia

Kąt pochylenia

Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z rozwijanej listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Zobacz: Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager.
Kąt pochylenia Ustawia kat pochylenia mierzony prostopadle do płaszczyzny neutralnej.

Płaszczyzna neutralna

Płaszczyzna neutralna Należy wybrać ścianę planarną lub płaszczyznę. Jeśli to konieczne, wybrać Odwróć kierunek , aby wykonać pochylenie w przeciwnym kierunku.

Ściany do pochylenia (Tylko Płaszczyzna neutralna)

Ściany do pochylenia Należy wybrać w obszarze graficznym ściany do pochylenia.
  Rozejście się ściany Rozprzestrzenia pochylenie na dodatkowe ściany. Należy wybrać element:

Brak

Tworzy pochylenie tylko wybranych ścian.

Wzdłuż stycznej

Tworzy pochylenie wydłużone na wszystkie ściany, które są styczne do ściany wybranej.

Wszystkie ściany

Wszystkie ściany

Wewnętrzne ściany

Tworzy pochylenie wszystkich ścian wewnętrznych wyciągniętych z płaszczyzny neutralnej.

Zewnętrzne ściany

Tworzy pochylenie wszystkich ścian zewnętrznych obok płaszczyzny neutralnej.

Przykład: Rozejście się ściany przy użyciu płaszczyzny neutralnej jako Typu pochylenia

Kierunek otwierania

Kierunek otwierania (tylko Linia neutralna lub Pochylenie ze stopniem). Wskazuje kierunek otwierania. Należy wybrać krawędź lub ścianę w obszarze graficznym. Zwrócić uwagę na kierunek strzałki i kliknąć Odwróć kierunek jeśli to konieczne.

Linie neutralne (Tylko Linia neutralna lub Pochylenie ze stopniem)

Linie neutralne Należy wybrać linie neutralne w obszarze graficznym.
  Inna ściana Pozwala na określenie innego kierunku pochylenia dla każdego segmentu linii neutralnej. Należy kliknąć nazwę krawędzi w polu Linie neutralne i kliknąć Inna ściana.
  Rozejście się ściany Rozprzestrzenia pochylenie na dodatkowe ściany. Należy wybrać element:

Brak

Tworzy pochylenie tylko wybranej ściany.

Wzdłuż stycznej

Tworzy pochylenie wydłużone na wszystkie ściany, które są styczne do ściany wybranej.