Menedżer właściwości PropertyManager Gięcie

Operacje gięcia są użyteczne przy modyfikowaniu skomplikowanych modeli z użyciem przewidywalnych i intuicyjnych narzędzi o wielu zastosowaniach, takich jak np. koncepcje, projekty mechaniczne, projekty przemysłowe, matryce tłoczne, formy i tak dalej. Operacje gięcia mogą zmieniać pojedyncze obiekty lub części wieloobiektowe.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Gięcie, należy:

Kliknąć Gięcie (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Gięcie.

Dane gięcia

Poniższych opcji należy użyć, aby wybrać obiekty do gięcia, ustawić typ gięcia i wybrać wielkość gięcia.

Obiekty do gięcia Wybiera obiekty do gięcia.
  Typy gięcia Określa typ gięcia. Aby utworzyć więcej niż jeden rodzaj gięcia, należy utworzyć odrębne operacje gięcia. Należy wybrać spośród następujących typów:
  Zginanie Zgina jeden lub więcej obiektów wokół czerwonej osi X triady (oś zginająca). Aby sterować kątem, lokalizacją i zakresem zginania, należy ustawić położenie triady i płaszczyzn przycięcia. Ten typ gięcia może zostać wykorzystany do wielu zastosowań, takich jak np. projekty przemysłowe, projekty mechaniczne, rozwiązywanie warunków odskoku sprężystego podczas tłoczenia elementów metalowych, usuwanie podcięć w powierzchniach o skomplikowanych kształtach i tak dalej.
Płaszczyzna neutralna zgięcia przechodzi przez początek układu współrzędnych triady i odpowiada płaszczyźnie X-Z triady. Długość łuku pomiędzy płaszczyznami przycięcia wzdłuż płaszczyzny neutralnej pozostaje stała w całej operacji zginania.

Ustawić następujące opcje:

Kąt

Ustawia kąt zgięcia i działa łącznie z Promieniem .

Promień

Ustawia promień zgięcia.

Przykład Zginania
  • Przemieścić wskaźnik ponad strzałki triady, aby wyświetlić wskaźnik przeciągania/obracania pointer_mouse_move_rotate.png. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby obrócić triadę, co spowoduje zmianę kierunku zgięcia. Kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby zmienić pozycję triady.
  • Przenieść wskaźnik ponad manipulatory płaszczyzny przycięcia, aby wyświetlić wskaźnik przenoszenia . Przeciągnąć manipulatory, aby ustawić pozycje płaszczyzn przycięcia.
  • Przenieść wskaźnik ponad krawędź płaszczyzn przycięcia, aby wyświetlić wskaźnik zginania .
  • Przeciągnąć płaszczyzny przycięcia, aby zgiąć i zmodyfikować operację gięcia.
Wynik Zginania
  Skręcanie Skręca obiekty bryłowe i powierzchniowe wokół niebieskiej osi Z triady. Aby sterować kątem, lokalizacją i zakresem skręcania, należy ustawić położenie triady i płaszczyzn przycięcia.

Ustawić opcję:

Kąt

Ustawia kąt skręcania.

Przykład Skręcania
Początkowa część z żebrami
Podgląd skręcenia. Obszar gięcia jest ograniczony przez płaszczyzny przycięcia.
Wynik Skręcania
  Zwężanie Nadaje obiektom bryłowym i powierzchniowym zbieżność wzdłuż niebieskiej osi Z triady. Aby sterować kątem, lokalizacją i zakresem zwężania, należy ustawić położenie triady i płaszczyzn przycięcia.

Ustawić opcję:

Współczynnik zwężenia

Ustawia wielkość zwężenia. Płaszczyzny przycięcia nie przemieszczają się podczas ustawiania współczynnika zwężenia .

Przykład Zwężania
Początkowa część
Podgląd zwężenia. Obszar gięcia jest ograniczony przez płaszczyzny przycięcia.
Wynik Zwężania
  Rozciąganie Rozciąga obiekty bryłowe i powierzchniowe wzdłuż niebieskiej osi Z triady. Należy określić odległość lub przeciągnąć krawędź płaszczyzny przycięcia przy pomocy lewego przycisku myszy.

Ustawić opcję:

Odległość rozciągnięcia

Ustawia wielkość rozciągnięcia.

Przykład Rozciągania
Początkowa część
Podgląd rozciągania. Obszar gięcia jest ograniczony przez płaszczyzny przycięcia.
Wynik Rozciągania
  Twarde krawędzie Tworzy powierzchnie analityczne (stożki, walce, płaszczyzny itp.), które często dają podzielone ściany w miejscach, gdzie płaszczyzny przycięcia przecinają obiekty. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, to wyniki są oparte na splajnach, tak więc powierzchnie i ściany mogą wyglądać na bardziej gładkie i oryginalne ściany pozostaną bez zmian.
Przykład Twardych krawędzi
Skręcenie przy przestawieniu płaszczyzn przycięcia celem ograniczenia obszaru skręcenia.

Rezultat przy wybranej opcji Twarde krawędzie.

Ściana jest dzielona na odrębne ściany w miejscach przecięcia części przez płaszczyzny przycięcia.

Rezultat przy nie zaznaczonej opcji Twarde krawędzie.

Ściana pozostaje jedną ścianą.

Płaszczyzny przycięcia

Poniższych opcji należy użyć, aby ustalić lokalizację płaszczyzn przycięcia.

Wybierz element odniesienia dla Płaszczyzna przycięcia Lokalizuje początek układu współrzędnych płaszczyzny przycięcia w wybranym punkcie modelu.
Odległość przycinająca Przenosi płaszczyznę przycięcia z zewnętrznych granic obiektów wzdłuż osi płaszczyzny przycięcia (niebieskiej osi Z) triady. Należy ustawić wartość.
 

Przykład ustawiania płaszczyzn przycięcia

Początkowa część

 

Przeciągnąć płaszczyzny przycięcia do żądanego położenia lub ustawić odpowiednie wartości w menedżerze właściwości PropertyManager.

 

Wynik

Triada

Poniższych opcji należy użyć, aby ustalić lokalizację i orientację triady.

Wybierz układ współrzędnych Blokuje pozycję i orientację triady zgodnie z układem współrzędnych. Aby użyć tej opcji konieczne jest dodanie układu współrzędnych do modelu.
Jeżeli zablokujemy triadę z układem współrzędnych, opcje Początek obrotu oraz Kąt obrotu menedżera właściwości PropertyManager nie są dostępne.
arc_cen_x.png, arc_cen_y.png,arc_cen_z.png Początek obrotu Przenosi triadę wzdłuż określonych osi, względem domyślnego położenia triady. Należy ustawić wartości.
, , Kąt obrotu Obraca triadę wokół określonych osi, względem triady samej w sobie. Należy ustawić wartości. Kąt oznacza obroty wokół układu współrzędnych komponentu i są stosowane w następującej kolejności: Z, Y, X.

Opcje gięcia

Dokładność gięcia Kontroluje jakość powierzchni. Zwiększenie jakości zwiększa również prawdopodobieństwo powodzenia operacji gięcia. Na przykład: jeżeli pojawi się komunikat błędu, należy przemieścić suwak w prawo. Suwak należy przemieszczać tylko zgodnie z potrzebami, ponieważ zwiększenie dokładności powierzchni zmniejsza wydajność systemu.