Wyciągnięcia po ścieżce

Wyciągnięcie po ścieżce tworzy bazę, dodanie, wycięcie lub powierzchnię poprzez przesunięcie profilu (przekroju) wzdłuż ścieżki. Wyciągnięcie po ścieżce może być proste lub złożone.

Aby wygenerować geometrię wyciągnięcia po ścieżce, oprogramowanie tworzy szereg pośrednich przekrojów wykonanych przez replikowanie profilu w różnych położeniach wzdłuż ścieżki. Następnie przekroje pośrednie są łączone. Operacja wyciągnięcia po ścieżce może uwzględniać dodatkowe parametry, takie jak krzywe prowadzące, opcje orientacji profilu czy skręcenia, co umożliwia utworzenie szerokiej gamy kształtów.

Można wyświetlać wyciągnięcie po ścieżce używając zebry przy jego tworzeniu. Należy umieścić wskaźnik na wyciągnięciu po ścieżce, otworzyć menu podręczne i wybrać Podgląd pasków zebry. Jeżeli zebra jest stosowana przy tworzeniu kolejnego wyciągnięcia po ścieżce lub wyciągnięcia po profilach lub dodawaniu przekroju wyciągnięcia po profilach, pojawia się paski zebry. Należy użyć menu podręcznego, aby wyczyścić Podgląd pasków zebry.

Wyciągnięcia po ścieżce mogą:
Używać krzywych prowadzących    
Być tworzone z wieloma profilami
  Wyciągnięcie po ścieżce z wieloma odrębnymi profilami
 
  Wyciągnięcie po ścieżce z wieloma zagnieżdżonymi profilami