Pogrubienie

Tworzy operację bryłową przez pogrubienie jednej lub więcej przylegających powierzchni.

Jeżeli powierzchnia, którą chcemy pogrubić składa się z wielu przyległych powierzchni, należy w pierwszej kolejności połączyć te powierzchnie, przed pogrubieniem powierzchni.

Aby pogrubić powierzchnię, należy:

 1. Kliknąć Pogrub na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Dodanie/Baza > Pogrub.
 2. W części Parametry pogrubiania, należy wykonać następujące czynności:
  • W obszarze graficznym wybrać Powierzchnię do pogrubienia surface.png.
  • Przeanalizować podgląd i wybrać, którą stronę powierzchni chcemy pogrubić, jak pokazane poniżej.
   Pogrubienie strony 1 offset_above.png
   Pogrubienie obydwu stron
   Pogrubienie strony 2
  • Wprowadzić Grubość . Należy zauważyć, że po wybraniu Pogrubienie obydwu stron określona wartość Grubość zostanie dodana do obydwu stron.
   Aby utworzyć bryłę należy kliknąć Utwórz bryłę z zamkniętej objętości. Opcja ta jest dostępna tylko jeżeli utworzono objętość, która jest całkowicie zamknięta powierzchniami.
 3. Kliknąć OK .
  Pierwotna powierzchnia Pogrubiona powierzchnia