Menedżer właściwości PropertyManager Wstaw blok

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wstaw blok, należy:

W trybie Edytuj szkic kliknąć Wstaw blok Tool_Insert_Block_Block.gif (pasek narzędzi Blok) lub Narzędzia > Bloki > Wstaw.

Bloki do wstawienia

Otwarte bloki Wyszczególnia bieżące dokumenty bloków w drzewie operacji FeatureManager.
Przeglądaj Pozwala zlokalizować istniejące bloki do wstawienia w bieżącym dokumencie.
Połącz z plikiem Wybranie tej opcji powoduje, że zmiany dokonane w pierwotnym pliku są propagowane na wszystkie wystąpienia bloku.

Parametry

scale_entities.png Skala bloku Zmienia domyślny rozmiar wstawianego bloku. Wystąpienia bloków są skalowane względem ich punktów wstawienia.
PM_angle.gif Obrót bloku Zmienia kąt, pod jakim blok jest wstawiany. Wartości dodatnie obracają blok w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wystąpienia bloków są obracane względem ich punktów wstawienia.

Linia wiodąca

Opcja Linia wiodąca jest używana tylko w dokumentach rysunków.

Linie wiodące bloku mają punkt zakotwiczenia (koniec zakotwiczony do bloku) i punkt przyłączenia (koniec przyłączony do modelu lub arkusza rysunku). Kiedy dodamy linię wiodącą do wystąpienia bloku, jest ona domyślnie zakotwiczona w punkcie wstawienia. Można przeciągnąć punkt zakotwiczenia linii wiodącej gdziekolwiek w obrębie bloku.

PM_Leader.gif Linia wiodąca block_leader.gif
PM_note_NoLeader.gif Bez linii wiodącej  
PM_arrow_angled_text.gif Prosta linia wiodąca  
leader_hor_beside.png Zagięta linia wiodąca  
  Styl ostrza strzałki Należy wybrać styl.

Warstwa

Opcja Warstwa jest używana tylko w dokumentach rysunków.
PM_Layer.gif Warstwa Dla rysunków zawierających nazwane warstwy.