Menedżer właściwości PropertyManager Operacje z biblioteki

Podczas przeciągania operacji z biblioteki z Biblioteki projektu, pojawi się menedżer właściwości PropertyManager zawierający nazwę operacji z biblioteki.

Płaszczyzna umieszczenia

Określa czy operacja z biblioteki znajduje się na ścianie, czy na płaszczyźnie.
Jeżeli operacja z biblioteki zostanie przeciągnięta do płaszczyzny odniesienia, to punkt upuszczenia domyślnie staje jest środkiem wybranej płaszczyzny odniesienia.

Konfiguracja

Wyszczególnia konfiguracje operacji z biblioteki. Jeżeli nie utworzono żadnych konfiguracji, podświetlona zostanie Domyślna.

Połącz z częścią z biblioteki Zachowuje łącze pomiędzy wstawianą operacją z biblioteki a częścią rodzica operacji z biblioteki. Jeżeli operacja rodzic z biblioteki jest uaktualniona, to wstawiona operacja z biblioteki zostanie zaktualizowana.
Nie można edytować operacji wstawionej z biblioteki. Musimy usunąć zaznaczenie opcji Połącz z częścią z biblioteki, a następnie poddać edycji operację z biblioteki.

Odniesienia

Wyświetlane gdy operacja z biblioteki zawiera wymiary orientacyjne. Jeżeli nie istnieją żadne wymiary orientacyjne konfiguracje, wyświetlana jest Lokalizacja.

Odniesienia Wyszczególnia odniesienia wymagane do wstawienia i zlokalizowania operacji z biblioteki. Odniesienia w menedżerze właściwości PropertyManager działają łącznie z oknem podglądu w obszarze graficznym. Aby utworzyć odniesienia, wybieramy krawędzie w modelu odpowiadające krawędziom wyświetlanym w oknie podglądu.
Operacje z biblioteki posiadające odniesienia do ścian, takie jak zaokrąglenia, nie wymagają wymiarów orientacyjnych.
Wymiary bazujące Wymiary bazujące pozwalają określić wartości umożliwiające ustawienie operacji z biblioteki. Aby poddać wymiar edycji oraz zmienić lokalizację operacji z biblioteki w modelu, należy wybrać dany element w części Wartość.

Lokalizacja

Jeżeli nie występują odniesienia, należy kliknąć Edycja szkicu. Pozwala to na umieszczenie operacji z biblioteki poprzez edytowanie szkicu.

Wymiary rozmiaru

Zastąp wartości wymiarów Polecenie to należy wybrać, aby zastąpić istniejące wartości wymiarów operacji z biblioteki. Zastępowanie wartości wymiarów jest dostępne w częściach Odniesienia oraz Lokalizacja. Wybrać element części Wartość, aby poddać wymiar edycji.