Odsunięcie powierzchni

Aby utworzyć powierzchnie odsunięcia, należy:

 1. Kliknąć Powierzchnia odsunięcia (pasek narzędzi Powierzchnie) lub Wstaw > Powierzchnia > Odsunięcie.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager:
  1. W obszarze graficznym wybrać powierzchnie lub ściany dla Powierzchnia lub ściany do odsunięcia .
  2. Ustawić wartość dla Odległość odsunięcia.
   Można utworzyć powierzchnię odsuniętą z odległością zerową.
  3. W razie potrzeby kliknąć Odwróć kierunek odsunięcia , aby zmienić kierunek odsunięcia.
 3. Kliknąć OK .