Menedżer właściwości PropertyManager Analiza linii neutralnej

Aby określić najlepszy sposób rozdzielenia formy, można wykonać analizę linii neutralnej. Dla każdej ściany planarnej wybranej do określenia kierunku otwierania można wyświetlić wynikową linię neutralną. Można również zmodyfikować linie neutralne, obracając triadę w celu zmiany kierunku otwarcia.

Aby wykonać analizę, należy:

Kliknąć Analiza linii neutralnej Tool_PartingLineAnalysis_View.gif (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Wyświetlanie > Analiza linii neutralnej.

Po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager, wyniki analizy pozostają widoczne w obszarze graficznym. Są one aktualizowane w czasie rzeczywistym, gdy nastąpi zmiana w geometrii części.

Aby edytować parametry analizy, należy:

Kliknąć Widok > Modyfikuj > Analiza linii neutralnej.

Aby wyłączyć analizę, należy:

Kliknąć Analiza linii neutralnej Tool_PartingLineAnalysis_View.gif (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Wyświetlanie > Analiza linii neutralnej.

Parametry analizy

Kierunek otwierania Wybrać wiele ścian planarnych, krawędzi liniowych i osi, aby zdefiniować kierunek pochylenia. Kliknąć Odwróć kierunek lub kliknąć uchwyt w obszarze graficznym, aby odwrócić kierunek otwierania.
partinglinesdirectionpull2.png partinglinesdirectionpull1.png
Triada dostosowania Manipuluje kierunkiem otwierania, pomagając w wizualizacji i optymalizacji lokalizacji linii neutralnej. Podczas przeciągania pierścieni triady w obszarze graficznym, kierunek otwierania zmienia się, kolory ścian aktualizowane są dynamicznie, a w menedżerze właściwości PropertyManager pojawiają się następujące wartości tylko do odczytu:
  • Kąt z osią X
  • Kąt z osią Y
  • Kąt z osią Z
triad1.png triad2.png