Powierzchnia planarna

Możemy utworzyć powierzchnie planarne z tych elementów:
 • Nie przecinający się zamknięty szkic
 • Zestaw zamkniętych krawędzi
 • Wiele współplanarnych linii neutralnych

 • Para elementów planarnych takich jak krzywe lub krawędzie

Tworzenie ściany planarnej ze zbioru zamkniętych krawędzi

Aby utworzyć powierzchnię planarną ograniczoną zbiorem zamkniętych krawędzi w części, należy:

 1. Kliknąć Powierzchnia planarna na pasku narzędzi Powierzchnie lub Wstaw > Powierzchnia > Planarna.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać zestaw zamkniętych krawędzi w części dla Elementy ograniczające bounding_ents.png. Wszystkie krawędzie w zbiorze muszą leżeć na tej samej płaszczyźnie.
 3. Kliknąć OK .
  Aby edytować powierzchnię planarną, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy powierzchnię i wybrać Edytuj operację.

Tworzenie ograniczonej powierzchni planarnej ze szkicu

Aby utworzyć ograniczoną powierzchnię planarną ze szkicu, należy:

 1. Utworzyć nie przecinający się, jedno konturowy szkic.
 2. Kliknąć Powierzchnia planarna na pasku narzędzi Powierzchnie lub Wstaw > Powierzchnia > Planarna.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać szkic w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager dla Elementy ograniczające bounding_ents.png. Kliknąć OK.
 4. Kliknąć OK .
  Aby edytować powierzchnię planarną, należy edytować szkic.