Definiowanie odnośników wiązania

Aby zdefiniować odnośnik wiązania, należy:

 1. W części lub złożeniu, kliknąć Odniesienie wiązania (pasek narzędzi Geometria odniesienia) lub kliknąć Wstaw > Geometria odniesienia > Odniesienie wiązania.
  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Odnośnik wiązania.
 2. W części Nazwa odnośnika, wpisać nazwę dla odniesienia wiązania.
 3. W części Pierwotna jednostka odniesienia:
  1. Wybrać ścianę, krawędź, wierzchołek lub płaszczyznę dla Pierwotnego elementu odniesienia . Element jest używany dla potencjalnych wiązań przy przeciąganiu komponentu do złożenia.
  2. Wybrać Typ odnośnika wiązania i Wyrównanie odnośników wiązania , aby zdefiniować domyślne wiązanie dla elementu odniesienia.
 4. W razie potrzeby, powtórzyć krok 3 aby dodać wtórne i trzeciorzędne elementy.
 5. Kliknąć .
  Odniesienie wiązania zostanie dodane do drzewa operacji FeatureManager w folderze Odniesienia wiązania .