Rozejście promieniowe powierzchni

Narzędzia Rozejście promieniowe powierzchni tworzy operację przez rozejście promieniowe krawędzi wzdłuż wybranego kierunku planarnego.

Aby utworzyć rozejście promieniowe powierzchni, należy:

 1. Kliknąć Rozejście promieniowe powierzchni na pasku narzędzi Powierzchnie lub Wstaw > Powierzchnia > Rozejście promieniowe.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager w części Parametry rozejścia promieniowego:
  1. W obszarze graficznym wybrać dla Odnośnik kierunku rozejścia promieniowego ścianę lub płaszczyznę, która jest równoległa do kierunku, w którym chcemy by powierzchnia się rozchodziła.
   Strzałka w obszarze graficznym jest skierowana normalnie do wybranego odniesienia ale powierzchnia rozchodzi się promieniowo równolegle do wybranego odniesienia.
  2. W obszarze graficznym wybrać krawędź lub zestaw przylegających krawędzi dla Krawędzie do rozejścia promieniowego .
  3. W razie potrzeby kliknąć Odwróć kierunek rozejścia promieniowego , aby utworzyć rozejście promieniowe powierzchni w przeciwnym kierunku.
  4. Wybrać Rozejście wzdłuż stycznych ścian, jeżeli model posiada styczne ściany i chcemy, aby powierzchnia rozejścia promieniowego przebiegała wzdłuż tych ścian.
  5. Ustawić Odległość rozejścia promieniowego , aby określić szerokość powierzchni rozejścia promieniowego.
 3. Kliknąć OK .