Menedżer właściwości PropertyManager Wiązane elementy

W menedżerze właściwości PropertyManager Wiązane elementy można ponownie dołączyć nieaktualne elementy wiązań.

Elementy które można wybrać obejmują wiązanie, komponent oraz folder Wiązania, aby zastąpić elementy dla, odpowiednio, pojedynczego wiązania, wszystkich wiązań w komponencie lub wszystkich wiązań w złożeniu.

Aby otworzyć ten menedżer właściwości PropertyManager, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknąć element prawym przyciskiem myszy i wybrać Zastąp elementy wiązania.
  • Wybrać element i kliknąć Zastąp elementy wiązania (pasek narzędzi Złożenie).
Menedżer właściwości PropertyManager Wiązane elementy pojawia się również w przypadku wybrania Ponownie dołącz wiązania w menedżerze właściwości PropertyManager Zastąp komponenty. Dodatkowo w oknie pojawi się pierwotny komponent z podświetlonym brakującym elementem wiązania oraz podręczny pasek narzędzi Brakujące elementy.

Elementy wiązania

Można wybrać z listy elementy do zastąpienia. Ikony wskazują stan wiązania:
Nieaktualne
Spełnione
  Pokaż wszystkie wiązania Pokazuje wszystkie spełnione i nieaktualne wiązania. Kiedy pole to jest wyczyszczone wyświetlane są tylko nieaktualne wiązania.
  Późniejsza aktualizacja Wiązania nie są rozwiązywane natychmiast po wybraniu elementu zastępczego.
Zastępczy element wiązania Należy wybrać element w obszarze graficznym, aby zastąpić wybrany powyżej element.
  Odwróć wyrównanie wiązania Przełącza wyrównanie wiązania.
  Wyłącz podgląd Wyłącza podgląd zastępowania wiązania.
Opcja Wyłącz podgląd jest dostępna po dokonaniu wymiany komponentu przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Zastąp komponent.