Menedżer właściwości PropertyManager Blok

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Blok, należy:

Wybrać element szkicu bloku w trybie Edycja szkicu.

blocks_PM.gif blocks_PM2.gif
Pojedynczy blok: Składa się z wielu elementów szkicu Wiele elementów szkicu: Każdy element szkicu jest blokiem

Istniejące relacje

relation.png Wyszczególnia relacje dla wybranego bloku.

Dodaj relacje

Wyszczególnia relacje, które można dodać do wybranego bloku.

Definicja

Połącz z plikiem Dokonuje propagacji zmian dokonanych w pierwotnym pliku na wszystkie wystąpienia bloku.
Przeglądaj Gdy opcja Połącz z plikiem jest wybrana, wstawia kolejne wystąpienie bieżącego bloku lub innego bloku, który jest połączony z plikiem.
Edycja Pozwala na edytowanie bloku.
Nie można edytować bloku w bieżącym dokumencie.
Wstaw punkt Wstawia block_Base_Point.gifmanipulator punktu, który można przeciągać do wymaganej pozycji.
Punkty linii wiodącej i wstawienia (Tylko rysunki). Wstawia manipulator punktu i linię wiodącą, które można przeciągać niezależnie do wymaganej pozycji.
Konstrukcyjna Konwertuje wybrany blok na geometrię konstrukcyjną.

Parametry

scale_entities.png Skala bloku Wskazuje na skalę bloku. Domyślna wartość 1 oznacza rozmiar pierwotnego bloku.
  Skaluj wymiary (Tylko rysunki). Skaluje wszelkie wymiary (łącznie z wysokością tekstu, rozmiarem strzałek oraz odstępami i odsunięciami pomocniczych linii wymiaru) zgodnie z Skalą bloku scale_entities.png.
PM_angle.gif Obrót bloku Dostosowuje orientację bloku. Domyślna wartość 0 oznacza kąt, pod którym został utworzony pierwotny blok.
  Zablokuj kąt Unieruchamia orientację bloku, uniemożliwiając jego obrót do innego kąta. Można przeciągać blok, jeżeli kąt pozostaje niezmienny.

Linia wiodąca

Linia wiodąca jest używana tylko w dokumentach rysunków.
PM_arrow_angled_text.gif Prosta linia wiodąca  
leader_hor_beside.png Zagięta linia wiodąca  
PM_note_NoLeader.gif Bez linii wiodącej  
  Styl ostrza strzałki Należy wybrać styl.

Wyświetlanie tekstu/wymiarów

Wyświetlanie tekstu/wymiarów jest używane tylko w dokumentach rysunków.
Wyświetlanie tekstu Należy wybrać wystąpienie bloku, aby zobaczyć jak notatki są wyświetlone w bloku.

Normalne

Pokazuje wszystkie widoczne notatki w bloku.

Wszystkie

Pokazuje wszystkie notatki, bez względu na ustawienia notatki.

Brak

Uwidacznia wszystkie notatki.

  Atrybuty Edytuje wartości atrybutów notatki jeżeli uwzględniliśmy nazwy atrybutów w definicji bloku. Należy wybrać wystąpienie bloku i kliknąć Atrybuty, aby ustawić wartość atrybutu. Nie można zmienić wartości atrybutów oznaczonych jako Tylko do odczytu.
block_attributes.gif
Wyświetlanie wymiarów  

Warstwa

Warstwa jest używana tylko w dokumentach rysunków.
PM_Layer.gif Warstwa Dla rysunków zawierających nazwane warstwy.

Właściwości masy

(tylko SOLIDWORKS Motion)

Masa Wartość masy jest używana w badaniach ruchu Analiza ruchu.
  Przenieś środek masy Należy kliknąć, aby przeciągnąć lub wyświetlić środek masy bloku w obszarze graficznym.
  Zresetuj środek ciężkości Resetuje środek ciężkości na środek bloku.
  Momenty bezwładności Kliknąć, aby zmodyfikować domyślne momenty bezwładności masy.