Zawijaj

Można wybrać jeden z dwóch sposobów tworzenia operacji zawijania.

Metoda analityczna zawija szkic na ścianie planarnej lub nieplanarnej. Możemy utworzyć ścianę planarną z modeli cylindrycznych, stożkowych lub wyciągniętych. Możemy również wybrać profil planarny, aby dodać wiele zamkniętych profili splajnu.
Płaszczyzna szkicu musi być styczna ze ścianą, pozwalając, aby normalna ściany i normalna szkicu zachowały równoległość w najbliższym punkcie.

Metoda powierzchni splajnu zawija szkic na ścianie dowolnego typu. Ograniczeniem tej metody jest to, że nie umożliwia ona owijania wokół modelu.

 
Analityczna   Powierzchnia splajnu

Obydwie metody obsługują ponowne użycie szkicu.

Aby utworzyć operację zawijania przy użyciu metody analitycznej:

 1. Wybrać z drzewa operacji FeatureManager szkic, który chcemy zawinąć.
  Szkic do zawijania może zawierać tylko wiele zamkniętych konturów. Nie możemy tworzyć operacji zawijania ze szkicu zawierającego jakiekolwiek otwarte kontury.
 2. Kliknąć Zawijaj na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Operacje > Zawijaj.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Typ zawijania:
  1. Wybrać opcję:
   Opcja Opis
   Wytłaczanie Tworzy uwypukloną operację na ścianie.
   Grawerowanie Tworzy operację odcisku na ścianie.
   Rysowanie Tworzy odcisk konturów szkicu na ścianie.
  2. W obszarze Metoda zawijania wybrać Analityczna.
  3. Wybrać ścianę nieplanarną w obszarze graficznym dla Ściana dla zawinięcia szkicu , w obszarze Parametry zawijania.
  4. Ustawić wartość dla Grubość.
  5. W razie potrzeby wybrać Odwróć kierunek.
 4. W przypadku wybrania Wytłaczanie lub Grawerowanie można wybrać linię, krawędź liniową lub płaszczyznę, aby ustawić Kierunek otwierania . Dla linii lub krawędzi liniowej kierunek otwierania jest kierunkiem wybranego elementu. Dla płaszczyzny kierunek otwierania jest normalny do płaszczyzny.
  Kierunek otwierania - Płaszczyzna A Kierunek otwierania - Płaszczyzna B
  Aby zawinąć szkic normalnie do płaszczyzny szkicu, należy zostawić puste pole Kierunek otwierania.
 5. Kliknąć OK.