Menedżer właściwości PropertyManager Analiza podcięcia

Ustawmy parametry analizy i ustawienia kolorów, aby zidentyfikować i zwizualizować uwięzione obszary w częściach z formy, które uniemożliwiałyby wyjęcie części z formy.

Aby wykonać analizę, należy:

Kliknąć Analiza podcięcia Tool_UndercutAnalysis_View.gif (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Wyświetlanie > Analiza podcięcia.

Po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager, wyniki analizy pozostają widoczne w obszarze graficznym. Są one aktualizowane w czasie rzeczywistym, gdy nastąpi zmiana w geometrii części.

Aby edytować ustawienia i parametry analizy, należy:

Kliknąć Widok > Modyfikuj > Analiza podcięcia.

Aby wyłączyć analizę, należy:

Kliknąć Analiza podcięcia Tool_UndercutAnalysis_View.gif (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Wyświetlanie > Analiza podcięcia.

Parametry analizy

solid_bodies.png Obiekt bryłowy (tylko dla części wieloobiektowych). Wybrać obiekt do analizy.
  Kierunek otwierania (Nie wymagane, jeżeli poniżej wybrano Linia neutralna). Wybrać ścianę planarną, krawędź liniową lub oś, aby zdefiniować kierunek, bądź wybrać Układ współrzędnych i ustawić warunki wzdłuż osi X, Y i Z. Kliknąć Odwróć kierunek lub kliknąć uchwyt w obszarze graficznym, aby odwrócić kierunek otwierania, co powoduje zamianę ścian zgłaszanych (jako Kierunek1 lub Kierunek2) w wynikach.
Linia neutralna Oszacowywane są wszystkie ściany ponad linią neutralną, aby określić czy są one widoczne sponad linii neutralnej. Oszacowywane są wszystkie ściany poniżej linii neutralnej, aby określić czy są one widoczne spod linii neutralnej. Identyfikuje to depresje w ścianie części, które wymagają bocznego rdzenia oraz pomaga w identyfikacji części linii neutralnej, które możemy modyfikować celem uniknięcia potrzeby rdzenia bocznego.
  Triada dostosowania Manipuluje kierunkiem otwierania, pomagając w wizualizacji sposobów uniknięcia lub zminimalizowania problemów z obszarami z podcięciami. Podczas przeciągania pierścieni triady w obszarze graficznym, kierunek otwierania zmienia się, kolory ścian aktualizowane są dynamicznie, a w menedżerze właściwości PropertyManager pojawiają się następujące wartości tylko do odczytu:
  • Kąt z osią X
  • Kąt z osią Y
  • Kąt z osią Z
  Podświetl okludowane obszary W przypadku ścian, które są tylko częściowo okludowane, analiza identyfikuje te obszary ściany, które są okludowane i te, które nie są. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, analiza identyfikuje całą ścianę jako okludowaną.

Podcięte ściany

Ściany o różnych klasyfikacjach są wyświetlane w obszarze graficznym w różnych kolorach. W przypadku zmiany kierunku otwierania, wyniki są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

  Podcięcie Kierunek 1 Ściany, które nie są widoczne sponad linii neutralnej.
  Podcięcie Kierunek 2 Ściany nie są widoczne spod linii neutralnej.
  Okludowane podcięcie Ściany nie są widoczne sponad ani spod linii neutralnej.
  Podcięcie zakładkowe Ściany, które posiadają podcięcia w obydwu kierunkach.
  Bez podcięcia  
Ukryj/pokaż Kliknięcie ukrywa lub pokazuje wszystkie ściany w danej kategorii.
  Edytuj kolor Kliknąć, aby zmienić kolor skojarzony z daną kategorią.