Wyświetlanie listy zewnętrznych odniesień dla złożeń

W tym oknie dialogowym są wyświetlane listy wszystkich komponentów w hierarchii wybranego złożenia lub podzespołu zawierających odniesienia zewnętrzne. Można blokować, odblokowywać lub przerywać odniesienia zewnętrzne dla wszystkich wyświetlonych komponentów lub tylko dla wybranych z nich.

Aby otworzyć to okno dialogowe, należy:

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy złożenie lub podzespół najwyższego poziomu i wybrać Wyświetlaj zewnętrzne odniesienia.

Złożenie Wyświetla ścieżkę i nazwę wybranego złożenia.
Widok zagnieżdżony Nazwy plików pokazane są na liście wciętej w oparciu o relacje rodzic/potomek.
Widok płaski Wyrównuje wszystkie nazwy do lewego marginesu.

Lista odniesień (tylko do odczytu)

Komponenty Wyświetla listy wszystkich komponentów w hierarchii wybranego złożenia zawierających odniesienia zewnętrzne.
Stan

W kontekście

Operacja jest rozwiązana i zaktualizowana.

Poza kontekstem

Operacja nie jest rozwiązana albo zaktualizowana ponieważ nie jest dostępna ścieżka aktualizacji. Aby rozwiązać i zaktualizować operację, należy otworzyć złożenie, które zawiera ścieżkę aktualizacji.

Nieaktualne

Odniesiony element został zmieniony na sposób, który sprawia ze odniesienie jest nieprawidłowe. Na przykład jeżeli operacja na zależnym komponencie została wyciągnięta do powierzchni na odniesionym komponencie i powierzchnia ta została następnie usunięta z odniesionego komponentu, wówczas odniesienie jest nieaktualne.

Zablokowane

Odniesienie zostało zablokowane tak że nie jest już aktualizowane i nie można dodać żadnych nowych odniesień do operacji. Można odblokować odniesienie klikając Odblokuj wszystkie pod.

Przerwane

Odniesienie zostało trwale przerwane i nie jest juz aktualizowane. Możliwe będzie dodawanie nowych odniesień do operacji.

Opcje

Wykaż przerwane odniesienia Uwzględnia komponenty zawierające przerwane odniesienia na liście powyżej. W przeciwnym razie nie są one wykazane na liście.
Jeżeli odniesienia są przerwane wstaw operacje oryginalnej(ych) części (Tylko dla wyprowadzonych części). Kiedy klikniemy Przerwij wszystkie dla referencji w wyprowadzonej części:
  • Jeżeli opcja ta jest wybrana, operacje z oryginalnej części zostaną dodane do wyprowadzonej części, aby można było edytować operacje w wyprowadzonej części niezależnie od operacji w oryginalnej części.
  • Jeżeli opcja jest wyczyszczone, wyprowadzona część jest utworzona jako pojedynczy obiekt bez żadnych edytowalnych operacji.
Zastąp przerwane odniesienia szkicu naprawionymi odniesieniami Zastępuje przerwane odniesienia szkicu przy użyciu odniesień, które nie odnoszą się do złożenia.
Przerwij wszystkie/Przerwij wybrane Trwale przerywa odniesienia zewnętrzne dla wszystkich elementów lub dla wybranych elementów.
Zablokuj wszystkie/Zablokuj wybrane Blokuje odniesienia zewnętrzne dla wszystkich elementów lub dla wybranych elementów. Odniesienia nie są już aktualizowane i nie można dodawać żadnych nowych odniesień do elementów.
Odblokuj wszystkie/Odblokuj wybrane Odblokowuje odniesienia dla wszystkich elementów lub dla wybranych elementów, umożliwiając dodawanie nowych lub edytowanie istniejących odniesień.