Menedżer właściwości PropertyManager Oprzyrządowanie formy

Oprzyrządowanie formy można włożyć w celu utworzenia rdzenia i gniazda dla formy.

Aby utworzyć oprzyrządowanie formy, konieczne są co najmniej trzy obiekty powierzchniowe dla części w folderze Obiekty powierzchniowe : obiekt powierzchniowy rdzenia, obiekt powierzchniowy gniazda i obiekt powierzchni neutralnej. Formę można utworzyć, korzystając z oprzyrządowania formy dla zestawu części lub wielu wystąpień tej samej części.

Aby zabezpieczyć bloki rdzenia i gniazda przed przesunięciem, można przed wstawieniem oprzyrządowania formy w odlewaną części, dodać powierzchnię blokującą wzdłuż obwodu powierzchni neutralnych. Można także utworzyć automatycznie powierzchnię blokującą podczas wkładania oprzyrządowania formy. Aby zamknąć otwory w odlewanej części, można dodać powierzchnie zamknięcia stykowego.
Jeśli wcześniej nie dołączono obiektów powierzchniowych do odlewanej części, można dołączyć zbiór oddzielnych powierzchni, które są automatycznie połączone razem za pomocą polecenia Oprzyrządowanie formy.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Oprzyrządowanie formy, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknąć Oprzyrządowanie formy (pasek narzędzi Narzędzia do form).
  • Kliknąć Wstaw > Formy > Oprzyrządowanie formy.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację Oprzyrządowanie formy i kliknąć Edytuj operację fm_edit_feature.gif.

Rozmiar bloku

dim_lin_d.png Głębokość w Kierunku 1 Określa kierunek otwarcia na rdzeniu formy.
dim_lin_d.png Głębokość w Kierunku 2 Określa kierunek otwarcia na gnieździe formy.
  Powierzchnia blokująca Automatycznie tworzy powierzchnię blokującą formy wieloczęściowej.
Kąt pochylenia Określa kąt pochylenia dla powierzchni blokującej.

Rdzeń

surface.png Obiekty powierzchniowe rdzenia Wyświetla i wyróżnia wybrane powierzchnie, które definiują rdzeń formy.

molds_toolsplit_simjplemodle_core.gif

Gniazdo

surface.png Obiekty powierzchniowe gniazda Wyświetla i wyróżnia wybrane powierzchnie, które definiują gniazdo formy.

molds_toolsplit_simplemodel_cavity.gif

Powierzchnia neutralna

surface.png Obiekty powierzchni neutralnej Wyświetla i wyróżnia wybrane powierzchnie, które definiują powierzchnię neutralną formy wieloczęściowej.

molds_toolssplit_simplemodel_partingsurface.gif

Mold After Tooling Split
molds_toolsplit_model_beforeeditsimple.gif