Menedżer właściwości PropertyManager Analiza pochylenia (oparta na procesorze centralnym (CPU))

Temat ten ma zastosowanie jedynie dla analizy podcięcia opartej na procesorze centralnym (CPU). Oprogramowanie używa przetwarzania opartego na procesorze centralnym (CPU) tylko jeżeli karta graficzna nie może wykonać przetwarzania opartego na procesorze graficznym (GPU) wymaganego dla nowszej analizy podcięcia opartej na procesorze graficznym (GPU). Patrz: Zagadnienia dotyczące kart graficznych w Narzędzia analizy form.

Aby uruchomić analizę wykrywania podcięcia, należy:

 1. Kliknąć Analiza podcięcia Tool_UndercutAnalysis_View.gif (pasek narzędzi Narzędzia do form)Widok > Wyświetlanie > Analiza podcięcia.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager ustawić następujące opcje:
  • Parametry analizy

   Kierunek otwierania

   Oszacowywane są wszystkie ściany, aby określić czy są one widoczne sponad i spod części. Aby określić kierunek otwierania, należy wybrać:

   • Płaszczyznę, ścianę lub krawędź.
   • Układ współrzędnych i ustawić współrzędne wzdłuż osi X, Y i Z.

   Aby odwrócić ściany zgłoszone jako Podcięcie Kierunek 1 i Podcięcie Kierunek 2 w wynikach, kliknąć Odwróć kierunek PM_reverse_direction.gif.
   mold_undercut_detection_plane.gif

   Linia neutralna partingline.png

   Należy wybrać linie neutralną dla analizy. Oszacowywane są wszystkie ściany ponad linią neutralną, aby określić czy są one widoczne sponad linii neutralnej. Oszacowywane są wszystkie ściany poniżej linii neutralnej, aby określić czy są one widoczne spod linii neutralnej. Jeżeli wybierzemy linię neutralną, nie musimy określać Kierunku otwierania.

   Wybór obiektu

   Jeżeli model ma więcej niż jeden obiekt, należy kliknąć w Obiekt bryłowy lub powierzchniowy PM_solid_bodies_to_affect.gif i wybrać obiekt do analizy.

   Kierunek otwierania i Linia neutralna identyfikują depresje w ścianie części, które wymagają bocznego rdzenia. Linia neutralna pomaga również w zidentyfikowaniu sekcji linii neutralnej, które wymagają modyfikowania celem uniknięcia potrzeby tworzenia rdzeni bocznych.
 3. W części Parametry analizy kliknąć Obliczaj.
  Wyniki pojawią się w obszarze Podcięte ściany. Ściany o różnych klasyfikacjach są wyświetlane w obszarze graficznym w różnych kolorach. Ściany są klasyfikowane następująco:
  Podcięcie Kierunek 1 Ściany nie są widoczne znad części lub linii neutralnej.
  Podcięcie Kierunek 2 Ściany nie są widoczne spod części lub linii neutralnej.
  Okludowane podcięcie Ściany nie są widoczne sponad ani spod części.
  Podcięcie zakładkowe Ściany są pochylone w obydwu kierunkach.
  Bez podcięcia  
  mold_undercut_detection_applied.gif
 4. W części Podcięte ściany, dla każdej klasyfikacji ściany, możemy:
  • Kliknąć Pokaż/ukryj , aby pokazać lub ukryć ściany w obszarze graficznym.
  • Kliknąć Edytuj kolor, aby wyświetlić paletę Kolorów i zmienić kolor.
 5. Kliknąć PM_OK.gif.