Opcje importu SLDXML

Należy użyć opcji importu SLDXML, aby określić sposób, w jaki dane szkicu i dane wiązania złożenia są wczytywane do dokumentu SOLIDWORKS tworzonego przy użyciu formatu wymiany danych .SLDXML.

Aby uzyskać dostęp do opcji importu SLDXML, konieczne jest włączenie dodatku SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink.
 1. Kliknąć Narzędzia > Dodatki.
 2. W oknie dialogowym w części Inne dodatki wybrać Aktywne dodatki i Start dla SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink.
 3. Kliknąć OK.

Aby uzyskać dostęp do opcji importu SLDXML, należy:

 1. Kliknąć Otwórz (pasek narzędzi Standard) lub Plik > Otwórz.
 2. Ustawić Pliki typu na SLDXML.
 3. Kliknąć Opcje.
Wczytać dane szkicu Element szkicu i dane powiązania z pliku .SLDXML z modelem SOLIDWORKS odczytywane są w następujący sposób:
 • Elastyczne obiekty szkicu są konwertowane do elementów szkicu SOLIDWORKS.
 • Sztywne obiekty szkicu są konwertowane do bloków szkicu SOLIDWORKS.

Szkice są tworzone na równoważnych geometrycznie płaszczyznach szkicu i pojawiają się na odpowiednim poziomie hierarchii w drzewie operacji FeatureManager.

Wczytać obiekty szkicu jako bloki w szkicu mechanizmu Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zawartość pliku .SLDXML została utworzona w trybie mechanizmu w aplikacjach SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE.

Konwertuje zarówno elastyczne, jak i sztywne obiekty szkicu do bloków szkicu w SOLIDWORKS.

Opcja ta ma wpływ na pliki .SLDXML tylko ze szkicami mechanizmu.
Wczytać dane wiązań złożenia Dane dla następujących wiązań są zawarte w pliku SOLIDWORKS:
 • Zablokuj
 • Wspólny
 • Koncentrycznie
 • Równoległy
 • Odległość sześciokąta
 • Prostopadle
 • Angle
 • Styczny
 • Koła zębate

  Wiązania kół zębatych i wiązania mechanizmów zębatkowych są mapowane do wiązań trakcji w SOLIDWORKS. Tak się dzieje, jeżeli obrót koła zębatego w aplikacjach SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE jest połączony z obrotem i koła zębate są ze sobą styczne.