Opcje systemu - Kolory

Można ustawić kolory używane w interfejsie użytkownika w: tłach, ikonach, papierze rysunku, stanie szkicu, wymiarach, adnotacjach, itd.

W zależności od możliwości karty graficznej użytkownika można zastosować oświetlenie, cienie i odbicia do modeli w obszarze graficznym. Wybrane kolory systemowe współdziałają z tymi narzędziami.

Aby ustawić kolory systemowe, należy:

Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje i wybrać Kolory.

Kliknąć Resetuj, aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne dla wszystkich opcji systemu lub tylko dla opcji na tej stronie.
Kolory ikony Wybrać schemat koloru ikony: Domyślny lub Klasyczny.
Wygląd tła Wybór poziomu jasności tła: Jasne (ustawienie domyślne), Średnio jasne, Średnie lub Ciemne.

Ustawienie jasności tła ma wpływ na interfejs użytkownika w otoczeniu obszaru graficznego, ale nie zmienia obszaru graficznego.

Kolor tekstu na ekranie dostosowuje się automatycznie pod kątem widoczności na nowym tle.

Można wybrać kolor dla tekstu w drzewie operacji FeatureManager lub wysuwanym drzewie operacji FeatureManager, wybierając i edytując Tekst drzewa operacji FeatureManager lub Tekst wysuwanego drzewa operacji FeatureManager w części Ustawienia schematu kolorów.

Bieżący schemat kolorów Wybrać schemat podświetlania (Niebieski, Zielony i Pomarańczowy) lub utworzony i zapisany dostosowany schemat kolorów.
Aby ułatwić zidentyfikowanie operacji źródłowej w szyku, wystąpienia szyku są podświetlone w kolorze Wybrany element 1, elementy źródłowe w kolorze Wybrany element 2.

Ustawienia schematu kolorów

Można wybrać element z listy, aby wyświetlać jego kolor. Kliknąć Edycja, aby zmienić kolor.

Wygląd domyślny Nazwa wyglądu domyślnego. Kliknąć nazwę opcji, aby otworzyć pomoc.
Domyślna scena Nazwa sceny domyślnej. Kliknąć nazwę opcji, aby otworzyć pomoc.
Wygląd tła Określa wygląd tła.

Użyj tła sceny dokumentu

Tło sceny, które jest zapisane z dokumentem, jest używane, kiedy jest on otwarty w oprogramowaniu SOLIDWORKS.

Można ustawić scenę dla modelu, a następnie wybrać tę opcję. Oprogramowanie SOLIDWORKS dostarcza sceny z tłami od gładkiego białego do wnętrz fabrycznych. Przy włączonej opcji RealView, sceny SOLIDWORKS dostarczają oświetlenie oraz odbicia tła. Można ustawić domyślną scenę, która pojawia się z każdym nowym modelem, klikając prawym przyciskiem myszy scenę w Okienku zadań i klikając Ustaw jako scena domyślna.

Zwykły

Używa schematu kolorów wybranego dla Tła okienka ekranu jako koloru tła.

Gradient

Używa schematu kolorów wybranego dla opcji Górny kolor gradientu i Dolny kolor gradientu jako koloru tła.

Plik obrazu

Różne pliki tła są dostarczone wraz z aplikacją. Pliki, które są zapisane jako schematy, odpowiadają schematom kolorów wyszczególnionym w Bieżącym schemacie kolorów. Należy przeglądać w poszukiwaniu pliku systemowego lub jakiegokolwiek innego pliku obrazu.

Określenie Pliku obrazu jest nadrzędne w stosunku do schematów na liście Bieżący schemat kolorów.

Aby wyświetlić obraz TIFF jako tło, ustawić Wygląd tła na jedną z następujących opcji: Zwykły, Gradientlub Plik obrazu.

Zresetuj kolory do ustawień domyślnych Przywraca wartości domyślne opcji.
Zapisz jako schemat Zapisuje zestaw zdefiniowanych przez użytkownika kolorów. Po zapisaniu schematu kolorów możemy go wybrać z Bieżący schemat kolorów.

Dodatkowe opcje

Użyj określonego koloru dla koloru papieru rysunków Zastosowuje kolory wybrane dla Rysunki, kolor papieru, Rysunki, widoczne krawędzie modelu i Rysunki,ukryte krawędzie modelu, dla arkuszy rysunku.
Użyj wybranego koloru dla trybu Cieniowany z krawędziami Zastosowuje określony kolor dla krawędzi modelu kiedy model jest wyświetlany w trybie Cieniowany z krawędziami . Określić kolor dla Krawędzie w trybie Cieniowany z krawędziami w części Ustawienia schematu kolorów. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, krawędzie mają ten sam kolor co model ale są nieco ciemniejsze.
Użyj wybranych kolorów podczas edycji części w złożeniach Zastosowuje określone kolory do ścian, operacji i obiektów części w złożeniach. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, określone kolory mają zastosowanie do nazw części w drzewie operacji FeatureManager. Można określić kolory dla Złożenie, edytowana część, Złożenie, nie edytowane części i Złożenie, niewidoczne linie edytowanej części w części Ustawienia schematu kolorów.
Użyj określonego koloru dla zmienionych wymiarów rysunku przy otwieraniu Zastosowuje określony kolor dla wymiarów, które uległy zmianie od ostatniego zapisania rysunku. Po zapisaniu i zamknięciu rysunku ze zmienionymi wymiarami, ich wyróżnienie jest resetowane.
Otoczki Ustawia przezroczystość komponentów otoczki. Należy wybrać jedną z następujących opcji:

Półprzezroczyste

Ustawia wszystkie otoczki jako przezroczyste.

Nieprzezroczyste

Ustawia wszystkie otoczki jako nieprzezroczyste.

Bez zmian

Zachowuje indywidualne ustawienia przezroczystości komponentów dla każdej otoczki.

Przejdź do kolorów z dokumentu Jeżeli część lub złożenie jest otwarte przy ustawianiu opcji kolorów, można przejść do opcji Wyświetlanie modelu na karcie Właściwości dokumentu, aby ustawić kolory operacji dla modeli.