Okno dialogowe Związki rodzic/potomek

Można wyświetlić rodzica i potomki wybranej operacji, szkicu, osi, płaszczyzny, krzywej lub powierzchni.

Aby otworzyć okno dialogowe Związki rodzic/potomek:

W modelu lub w drzewie operacji FeatureManager kliknąć element prawym przyciskiem myszy i wybrać Rodzic/potomek.

Rodzice Wymienia operacje rodzica wybranego elementu. Operacja rodzic to istniejąca operacja, od której zależą inne operacje. Na przykład, wyciągnięcie jest operacją rodzicem dla operacji zaokrąglenia jego krawędzi.
Potomki Wymienia operacje potomka wybranego elementu. Operacja potomek jest budowana na innej operacji. Jej istnienie zależy od wcześniej zbudowanej operacji. Na przykład, otwór jest potomkiem bryły, w której jest wycięty.
W oknie dialogowym można:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy elementy, aby uzyskać dostęp do menu podręcznego.
  • Dwukrotnie kliknąć element na liście Rodzice lub Potomki, aby wyświetlić relacje rodzic/potomek tego elementu.
  • Przenosić wskaźnik myszy nad elementy, aby dynamicznie je podświetlać w obszarze graficznym i w drzewie operacji FeatureManager.