Okna dialogowe Zmień nazwę dokumentu lub Zastąp dokument

Uzyskać dostęp do okna dialogowego Zmień nazwę dokumentu lub Zastąp dokument poprzez:

  • W SOLIDWORKS Explorer, na karcie Eksplorator plików , w panelu po lewej stronie, wybrać dokument i kliknąć SOLIDWORKS Zmień nazwę lub SOLIDWORKS Zastąp na minipasku narzędzi.
  • W Eksploratorze Windows lub w okienku zadań SOLIDWORKS Eksploratorze plików kliknąć prawym przyciskiem myszy dokument SOLIDWORKS i wybrać SOLIDWORKS > Zmień nazwę lub Zastąp.

Aby zmienić nazwę lub zastąpić dokument SOLIDWORKS, należy: Ustawić opcje zgodnie z opisem poniżej. Kliknąć OK.

Zmień nazwę lub Zastąp Wyświetla pełną ścieżkę i nazwę wybranego dokumentu.
Do Należy wpisać nową nazwę dla wybranego dokumentu.
Wykorzystując Należy wpisać nazwę dokumentu do zastąpienia wybranego dokumentu.
Aktualizuj gdzie używane Generuje listę wszystkich dokumentów mających odniesienia do dokumentu który zastępujemy lub którego nazwę zmieniamy.
Uwzględnij komponenty wirtualne Uwzględnia komponenty wirtualne na liście wygenerowanej przez Aktualizuj gdzie używane. Ponieważ skanowanie dla komponentów wirtualnych ma wpływ na wydajność, należy wybrać tą opcję tylko jeżeli komponenty wirtualne mogą mieć odniesienia do pliku który zamieniamy lub którego nazwę zmieniamy.

Aktualizuj gdzie używane

Należy wybrać elementy z listy, aby aktualizować ich odniesienia do elementu, którego nazwę zmieniamy lub który zastępujemy. Elementy, które wyczyścimy nadal będą miały odniesienia do starej nazwy lub starego dokumentu.

Używany przez Wyszczególnia dokumenty mające odniesienia do dokumentu który zastępujemy lub którego nazwę zmieniamy.
Używany jako Wyszczególnia typ odniesienia.