Menedżer właściwości PropertyManager Przytnij

Użyć Menedżera właściwości PropertyManager Przytnij, aby wybrać rodzaj przycięcia i kontrolować inne opcje przycinania.

Można przyciąć dowolny szkic dwuwymiarowy (2D).

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przytnij:

 1. Kliknąć szkic prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj szkic.
 2. Kliknąć Przytnij elementy Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Przytnij.

Menedżer właściwości PropertyManager Przytnij zawiera następujące opcje:

Zaawansowane przycinanie

Wybrać Zaawansowane przycinanie PM_trim_power_trim.gif, aby wykonać poniższe opcje:
 • Wydłużyć elementy szkicu.
 • Przyciąć pojedyncze elementy szkicu do najbliższego przecinającego elementu w czasie przeciągania wskaźnika.
 • Przyciąć jeden lub więcej elementów szkicu do najbliższego przecinającego elementu w czasie przeciągania wskaźnika i przecinania elementu.

Wideo: Zaawansowane przycinanie - przycinanie

Narożnik

Opcję Narożnik PM_trim_trim_corner.gif, należy wybrać, aby zmodyfikować dwa wybrane elementy szkicu tak, by przecięły się w wyobrażonym narożniku.

Czynniki sterujące opcją przycinania Narożnik to między innymi:
 • Elementy szkicu mogą być różne.
 • Operacja przycięcia może wydłużyć jeden element szkicu i skrócić drugi lub wydłużyć obydwa elementy szkicu.
 • Zachowanie zależy od tego, który koniec elementów szkicu zostanie wybrany.
 • Kolejność wybierania elementów szkicu nie ma wpływu na zachowanie tej operacji.
corner_trim_virtual01.gif corner_trim_virtual02.gif

Przytnij wewnątrz

Należy wybrać Przytnij wewnątrz PM_trim_trim_away_outside.gif, aby przyciąć otwarte elementy, które:
 • Przecinają dwie wybrana granice.
 • Istnieją pomiędzy dwoma wybranymi granicami.
 • Istnieją w obrębie zamkniętego elementu szkicu.
Czynniki sterujące opcją Przytnij wewnątrz obejmują:
 • Elementy szkicu wybierane jako dwa elementy ograniczające mogą być różne.
 • Elementy szkicu wybrane do przycięcia muszą:
  • Przecinać raz każdy element ograniczający.
  • Nie przecinać żadnego elementu ograniczającego.
 • Czynność przycinania usuwa wszelkie prawidłowe elementy szkicu wewnątrz wybranych granic.
 • Tylko otwarte segmenty szkicu są prawidłowymi elementami szkicu do przycięcia.
trim_inside_04.gif trim_inside_05.gif trim_inside_06.gif
trim_inside_01.gif trim_inside_02.gif trim_inside_03.gif

Przytnij na zewnątrz

Wybrać Przytnij na zewnątrz PM_trim_trim_away_inside.gif, aby przyciąć otwarte elementy, które istnieją na zewnątrz dwóch wybranych granic. Czynniki sterujące Przytnij na zewnątrz obejmują:
 • Elementy szkicu wybierane jako dwa elementy ograniczające mogą być różne.
 • Granice nie są ograniczone punktami końcowymi wybranych elementów szkicu.
 • Czynność przycinania usuwa wszelkie prawidłowe elementy szkicu leżące na zewnątrz wybranych granic.
 • Jeżeli element szkicu do przycięcia przecina którykolwiek z elementów ograniczających raz:
  • Przecina on część na zewnątrz elementu ograniczającego.
  • Wydłuża część wewnątrz elementu ograniczającego do następnego elementu.
 • Tylko otwarte segmenty szkicu są prawidłowymi elementami do przycięcia.
trim_outside_01.gif trim_outside_02.gif trim_outside_03.gif
trim_outside_04.gif trim_outside_05.gif  

Przytnij do najbliższego

Wybrać Przytnij do najbliższego PM_trim_trim_to_closest.gif, aby przyciąć lub wydłużyć wybrane elementy szkicu. Czynniki sterujące Przytnij do najbliższego:
 • Usuwanie wybranego elementu szkicu do najbliższego przecięcia z innym elementem szkicu.
 • Wydłużanie wybranego elementu szkicu. Kierunek wydłużenia elementu zależy od kierunku przeciągnięcia wskaźnika.

Wideo: Przytnij do najbliższego