Okno dialogowe Aktualizuj wszystkie konfiguracje

Po zamrożeniu operacji w modelu z wieloma konfiguracjami, w oknie dialogowym Aktualizuj wszystkie konfiguracje można wybrać, czy w pełni przebudować wszystkie konfiguracje jednocześnie czy w pełni przebudować każdą konfigurację oddzielnie po jej włączeniu.

Aby otworzyć okno dialogowe Aktualizuj wszystkie konfiguracje, należy:

  • Przeciągnąć pasek zamrażania z góry w dół drzewa, aby początkowo zamrozić operacje.
  • Przeciągnąć pasek zamrażania, aby objąć mniej lub więcej operacji.

W oknie dialogowym, kliknąć jedną z poniższych opcji:

Tak (Zalecane) W pełni przebudowuje wszystkie konfiguracje jednocześnie. Operacje, które są zamrażane są objęte przebudową. Pełna odbudowa wszystkich konfiguracji może zająć dużo czasu, ale potem po włączeniu innych konfiguracji, odbudowa zamrożonych operacji nie jest wymagana. Kliknięcie przycisku Tak jest zalecane, ponieważ w przypadku użycia opcji Zamrażania złożonych modeli skraca się czas przebudowy. Tą korzyść można docenić w przypadku wszystkich konfiguracji dopiero po zakończeniu pierwszej pełnej przebudowy.
Nie Odracza pełną przebudowę dla wszystkich konfiguracji z wyjątkiem tej aktywnej. Każda konfiguracja jest w pełni przebudowana dopiero po jej aktywacji. W przypadku złożonych modeli, pełna przebudowa poszczególnych konfiguracji może zająć dużo czasu, ale nie tyle jak przebudowa wszystkich konfiguracjach naraz. Przycisk Nie można też kliknąć, aby przesunąć pasek zamrażania ponownie przed włączeniem innych konfiguracji.
Po kliknięciu przycisku Nie, gdy zachodzi potrzeba przebudowania wszystkich konfiguracji, można kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek zamrażania i wybrać Aktualizuj wszystkie konfiguracje.