Okna Pokaż wiązania i Przeglądaj błędy wiązań

Okno Pokaż wiązania

Okno Pokaż wiązania wyszczególnia wiązania dla jednego lub więcej komponentów w złożeniu.

Aby otworzyć to okno, należy:

Wybrać komponenty w sposób opisany poniżej. Następnie kliknąć Pokaż wiązania .
Wiązania do przeglądania Wybór komponentu
Wiązania dla jednego komponentu złożenia lub jeden komponent podzespołu Kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy.
Wiązania dla więcej niż jednego komponentu Przytrzymać klawisz Ctrl, klikną komponenty a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy.
Wiązania, które utrzymują podzespół w miejscu w obrębie złożenia Kliknąć podzespół prawym przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager.

W oknie Pokaż wiązania jest wyświetlana lista wiązań dla wybranych komponentów.

Ikona wskazuje wiązania, które leżą na drodze do ziemi. Wiązania te utrzymują część w pozycji względem początku układu współrzędnych złożenia. Są one pokazane pierwsze na liście, z poziomym paskiem oddzielającym je od innych wiązań.

Komponenty należące do układu wiązań dla wybranych komponentów są wyświetlane w obszarze graficznym jako lekko przezroczyste. Pozostałe komponenty są ukryte.

Kiedy wybierzemy wiązania w oknie Pokaż wiązania:
  • Geometria wiązania zostanie podświetlona.
  • Pojawią się objaśnienia wiązań. Pomagają one w wizualizacji wiązań i wykonaniu najczęściej używanych funkcji wiązań.

Okno Przeglądaj błędy wiązań

Okno Przeglądaj błędy wiązań wyświetla listę wszystkich problematycznych wiązań w złożeniu.

Aby otworzyć to okno, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny komponent zawierający problematyczne wiązanie i kliknąć Przeglądaj błędy wiązań.

W oknie Przeglądaj błędy wiązań jest wyświetlana lista wszystkich problematycznych wiązań w złożeniu.

Wiązania z problemami są oznakowane następująco:
fm_exclamation_point.png Ostrzeżenie Wiązanie jest spełnione, lecz uczestniczy w przedefiniowaniu złożenia.
Błąd Wiązanie nie jest spełnione.

W obszarze graficznym, komponenty biorące udział w problematycznych wiązaniach są nieco przezroczyste. Pozostałe komponenty są ukryte.

Kiedy wybierzemy wiązania w oknie Przeglądaj błędy wiązań:
  • Geometria wiązania zostanie podświetlona.
  • Pojawią się objaśnienia wiązań. Pomagają one w wizualizacji wiązań i rozwiązywaniu problemów wiązań.

Można kliknąć Wymuś wiązanie w objaśnieniu, aby wymusić rozwiązanie wiązania, przerywając w ten sposób inne wiązanie. Można iteracyjnie wykonać wymuszenia wiązań, aby odkryć wiązanie stwarzające problemy.