Wersje narzędzia Porównanie 3D PMI

Narzędzie Porównanie 3D PMI umożliwia porównywanie poprawek PDM tego samego dokumentu.

Aby porównać poprawki PDM tego samego dokumentu:

  1. Kliknąć Narzędzia > Porównaj > 3D PMI.
  2. W okienku zadań wybrać Dokument odniesienia.
  3. Wybrać W obrębie SOLIDWORKS PDM.
  4. W obszarze W obrębie SOLIDWORKS PDM wybrać poprawki PDM w sekcjach Wersja 1 i Wersja 2.
  5. Kliknąć Uruchom porównanie.