Administracyjne

Zadania Rozwiązania
Śledzić ewolucję projektu lub porównać różne projekty. Opublikować plik eDrawings , a następnie wysłać go do innych użytkowników, którzy mogą wyświetlić go wykorzystując nieodpłatną przeglądarkę eDrawings Viewer. Można dodać informacje dotyczące modelu przy pomocy pola komentarzy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat eDrawings, należy kliknąć Pomoc > Samouczki SOLIDWORKS > Wszystkie samouczki SOLIDWORKS i przejść samouczek eDrawings .

Zarządzać danymi projektu i kontrolować poprawki. Użyć dodatku SOLIDWORKS PDM, który jest narzędziem do zarządzania danymi projektu. Kliknąć Narzędzia > Dodatki i wybrać SOLIDWORKS PDM, aby aktywować ten dodatek.
Zastąpić importowaną operację, aby uwzględnić zmianę projektu pochodzącą od klienta lub dostawcy części. Użyć narzędzia Edytuj operację, aby zastąpić importowaną operację geometrią z nowego pliku.
Możemy edytować tylko operacje utworzone z pliku ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS lub VRML.