Bloki w częściach i złożeniach

Bloki tworzone są z jednego lub wielu elementów szkicu.

Bloki pozwalają na:
 • Tworzenie szkiców układu z wykorzystaniem minimalnej liczby wymiarów i relacji.
 • Zakrzepnięcie podzbioru elementów w szkicu, aby manipulować nimi jako pojedynczym elementem.
 • Zarządzanie skomplikowanymi szkicami.
 • Edytowanie wszystkich wystąpień bloku równocześnie.
Możemy również używać bloków w rysunkach, aby zachować takie elementy rysunkowe jak standardowe notatki, pozycje etykiet itd.

Zastosowania

Obejmują:
 • Wyświetlanie i projektowanie urządzeń mechanicznych
  blocks_crane.gif

  Układy szkiców wykorzystują relacje pomiędzy blokami w celu stworzenia ruchu urządzeń mechanicznych, takich jak żurawie.

  Wideo: Ruchu bloku

  Patrz: Projekt złożenia oparty na układzie.
 • Przedstawianie reprezentacji systemu
  circuit_board_and_detail.gif

  Aranżowanie komponentów przy użyciu bloków jako uproszczona reprezentacja komponentów.

Narzędzia

Utwórz blok Tool_Make_Block_Block.gif Konwertowanie elementów szkicu na bloki. Blok jest oznaczany symbolem FM_block_sketch.gif pod odpowiednim szkicem w drzewie operacji FeatureManager.
Edytuj blok Tool_Edit_Block_Block.gif
 • Dodawanie i usuwanie elementów szkicu.
 • Zmiana wymiarów i relacji.
  Można dodawać relacje pomiędzy elementami szkicu w ramach tego samego bloku, lecz nie do zewnętrznych elementów szkicu.
Wstaw blok Tool_Insert_Block_Block.gif Tworzenie wielu wystąpień istniejących bloków lub wyszukiwanie uprzednio zapisanych bloków i wstawianie w częściach, złożeniach lub blokach.
Dodaj/Usuń Tool_Add_Remove_Block_Block.gif Dodawanie lub usuwanie elementów szkicu z bloku.
Przebuduj Tool_Rebuild_Block.gif Przebudowywanie i aktualizacja szkiców rodzica według bloków.
Zapisz blok Tool_Save_Block_Block.gif Zapisywanie z rozszerzeniem .sldblk.
Rozstrzel blok Tool_Explode_Block_Block.gif Rozkładanie bloku.
Rozstrzelenie jednego wystąpienia bloku ma wpływ tylko na to wystąpienie bloku.
Pas/Łańcuch Tool_BeltChain_Assembly.gif Tworzenie ciągłych linii stycznych i łuków reprezentujących ścieżkę pasa lub łańcucha.

Możliwości

 • Tworzenie bloków przy użyciu szkiców 2D lub szkiców 2D na płaszczyznach szkiców 3D.
 • Łączenie importowanych bloków 2D ze szkicami 2D na płaszczyznach szkicu 3D.
 • Importowanie bloków zapisanych jako 2D do szkiców 3D.
 • Wybór wstępny lub końcowy elementów do zawarcia w bloku.
 • Wybór bloków celem przeglądania istniejących relacji, dodawać nowe relacje, itd.
 • Lustra, skalowanie i tworzenie szyków bloków.
 • Dodawanie relacji Trakcji PM_Traction.gif, aby utworzyć powiązania obrotów bloków względem siebie.
 • Tworzenie bloków zagnieżdżonych (bloków w blokach).
 • Konwertowanie lub odsuwanie elementów w ramach tego samego bloku.
 • Konwertowanie elementów z innego bloku.
  Jeżeli użyjemy innego bloku przy konwertowaniu elementów, wynikowa geometria nie jest asocjacyjna z pierwotną geometrią.
 • Szkicowanie nowych elementów podczas edycji bloku w celu tworzenia relacji pomiędzy nowymi elementami szkicu a edytowanym blokiem.
 • Kopiowanie i wklejanie pomiędzy szkicami i rysunkami.