Granica

Narzędzie granicy tworzy dokładne operacje o wysokiej jakości, które są użyteczne przy tworzeniu skomplikowanych kształtów podczas projektowania produktów konsumenckich, medycznych, lotniczych oraz przy wytwarzaniu form.