Zmiany wpływające na zamrożone operacje

Niektóre zmiany mogą spowodować, że zamrożone operacje przestaną być aktualne.

Przykłady:
  • Zmiany zewnętrznej geometrii, odnoszące się do zamrożonych operacji, takich jak operacje dotyczące innej części w złożeniu.
  • Zmiany w równaniach, które następnie wpływają na zamrożone operacje.
  • Zmiany w tabeli konfiguracji, które następnie wpływają na zamrożone operacje.
  • Zmiany w operacji złożenia doprowadzają do jej zamrożenia w części, takiej jak otwór utworzony w złożeniu, który jest propagowany na części w zestawieniu.
  • Zmiany w zewnętrznej części bazy, która jest używana do tworzenia geometrii w części zawierającej zamrożone operacje.

Wskaźnik przebudowania

Nieaktualne zamrożone operacje są oznaczone flagą wskaźnika przebudowy . Kiedy część jest komponentem złożenia, można kontrolować, czy wskaźnik przebudowy propaguje w drzewie operacji FeatureManager. W części zawierającej zamrożone operacje, kliknąć pasek zamrażania prawym przyciskiem myszy i wybrać:
Ukryj wskaźniki przebudowania części Zatrzymuje propagację wskaźnika przebudowania dla nieaktualnych zamrożonych operacji w drzewie operacji FeatureManager, gdy część jest elementem złożenia. W drzewie złożenia wskaźnik pojawia się nad nieaktualną zamrożoną operacją, ale nie na poziomie części lub nie na poziomie złożenia.

Aktualizuj zamrożone operacje

Aby uaktualnić nieaktualne zamrożone operacje, kliknąć pasek zamrażania prawym przyciskiem myszy i wybrać:
Aktualizuj zamrożone operacje Przebudowuje nieaktualne zamrożone operacje i zależne od nich operacje i przywraca je do stanu zamrożonego. Także odbudowuje aktywne operacje, jeśli aplikacja SOLIDWORKS uzna to za konieczne.
W części zawierającej zamrożone operacje w wielu konfiguracjach, można kontrolować, czy wszystkie konfiguracje są aktualizowane czy tylko konfiguracja aktywna. Kliknąć pasek zamrażania prawym przyciskiem myszy i wybrać:
Zawsze aktualizuj wszystkie konfiguracje Po wybraniu, kliknięcie Aktualizuj zamrożone operacje powoduje przebudowanie wszystkich konfiguracji. Gdy jest odznaczona, kliknięcie Aktualizuj zamrożone operacje powoduje odbudowanie tylko włączonej konfiguracji.
Aktualizuj wszystkie konfiguracje Odbudowuje wszystkie konfiguracje niezależnie od jakichkolwiek innych ustawień.