Weryfikacja prześwitu

Weryfikacja prześwitu pozwala sprawdzać prześwit pomiędzy wybranymi komponentami w złożeniach. Oprogramowanie sprawdza minimalną odległość pomiędzy komponentami i podaje prześwity, które nie spełniają określonej minimalnej dopuszczalnej wartości.