Korygujące

Zadania Rozwiązania
Aby naprawić przerwy i wadliwe ściany w modelach importowanych, można użyć narzędzia Diagnoza.Jeżeli przerwy są zbyt duże dla narzędzia Diagnoza, należy zastosować rozwiązania opisane w niniejszym rozdziale.
Naprawić wady importowanych modeli (np. model z przerwami powierzchni).
Wady modelu należy naprawić przy pomocy następujących narzędzi SOLIDWORKS:

Wypełnienie powierzchni Tool_Filled_Surface_Surfaces.gif

Konstruuje łatę powierzchni z dowolną liczbą boków, w granicach zdefiniowanych przez krawędzie istniejącego modelu, szkice lub krzywe.
fill_surface_import_vcr_case_01.gif

Zastąp ścianę tool_Replace_Face_Surfaces.gif.

W obiektach powierzchniowych lub bryłowych zastępuje ściany nowymi obiektami powierzchniowymi.

Przenieś ścianę Tool_Move_Face_Features.gif

Odsuwa, przenosi i obraca ściany oraz operacje bezpośrednio w modelach bryłowych i powierzchniowych.

Usuń ścianę TOOL_DELETE_FACE_SURFACES.GIF

Opcje to między innymi:

Usuń i załataj

Usuwa ścianę z obiektu powierzchniowego lub obiektu bryłowego i automatycznie łata i przycina obiekt.

Usuń i wypełnij

Usuwa ściany i generuje pojedynczą ścianę w celu zamknięcia dowolnej przerwy.

Narzędzie Powierzchnia wyciągnięcia po ścieżce Tool_Swept_Surface_Surfaces.gif

(Patrz poniżej.)

Narzędzie Powierzchnia wyciągnięta po profilach Tool_Lofted_Surface_Surfaces.gif

(Patrz poniżej.)

Połączyć ściany, najczęściej wraz z innymi operacjami modelowania, w celu dołączenia nowych powierzchni do istniejącej części. Narzędzia Połącz powierzchnię tool_Knit_Surface_Surfaces.gif należy użyć, aby połączyć dwie lub więcej ścian w jedną.
Dodać pochylenie w modelach, które zawierają ściany o niewystarczającym pochyleniu. Zastosować pochylenie przy pomocy narzędzia Pochylenie tool_Draft_Features.gif.
W niektórych modelach (importowanych lub zbudowanych przy pomocy SOLIDWORKS), aby dodać pochylenie można użyć narzędzia Pochylenie. W innych modelach, aby zmienić kąt pochylenia, konieczne jest przeniesienie lub utworzenie powierzchni.
Zastosować pochylenie przy pomocy narzędzia Przenieś ścianę Tool_Move_Face_Features.gif, aby obrócić ścianę do określonego kąta pochylenia.

Zastosować pochylenie przy pomocy technik powierzchniowych SOLIDWORKS. Można naprawić pochylenie przy pomocy wyszczególnionych technik powierzchniowych SOLIDWORKS poprzez zbudowanie nowych powierzchni o prawidłowym kącie pochylenia. Następnie można użyć narzędzia Zastąp ścianę tool_Replace_Face_Surfaces.gif, aby włączyć te powierzchnie do części.

Techniki modelowania powierzchniowego to:

Powierzchnia rozwijalna tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif

Utworzyć prostopadłe powierzchnie lub powierzchnie klinowe w stosunki do wybranych krawędzi.

Narzędzie Powierzchnia wyciągnięcia po ścieżce Tool_Swept_Surface_Surfaces.gif

Rozpocząć od krawędzi i utworzyć powierzchnię wyciągniętą po ścieżce, używając krzywej prowadzącej, jeśli to konieczne.

Narzędzie Powierzchnia wyciągnięta po profilach Tool_Lofted_Surface_Surfaces.gif

Użyć istniejących profili i utworzyć powierzchnię wyciągniętą po profilach, używając krzywej prowadzącej, jeśli to konieczne.

Wypełnienie powierzchni Tool_Filled_Surface_Surfaces.gif

Konstruuje łatę powierzchni z dowolną liczbą boków, w granicach zdefiniowanych przez krawędzie istniejącego modelu, szkice lub krzywe.

Podzielić ściany z pochyleniem dodatnim i ujemnym Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Użyć narzędzia Linia podziałowa tool_Split_Line_Curves.gif, aby utworzyć krzywe sylwetki wzdłuż ścian cylindrycznych.Spowoduje to podział części i umożliwi wygenerowanie linii neutralnej.
  • Użyć opcji Podziel ściany w narzędziu Linie neutralne tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif.