Krzywe

Możemy utworzyć kilka rodzajów krzywych trójwymiarowych (3D) używając poniższych metod:
Rzut krzywej Ze szkicu rzutowanego na ścianę modelu lub powierzchnię, bądź też z naszkicowanych linii na przecinających się płaszczyznach
Krzywa kompozytowa Z kombinacji krzywych, geometrii szkicu i krawędzi modelu
Helisa i spirala Poprzez określenie szkicu kołowego, skoku, liczby obrotów i wysokości
Linia podziałowa Ze szkicu rzutowanego na ściany (sylwetki) planarne lub zakrzywione
Krzywa przez punkty odniesienia Ze zdefiniowanych przez użytkownika punktów lub istniejących wierzchołków
Krzywa przez punkty XYZ Z listy współrzędnych X,Y, Z punktów

Krzywe te możemy następnie użyć, aby utworzyć bryłowe operacje modelu. Na przykład, możemy użyć krzywej jako ścieżki lub krzywej prowadzącej dla operacji wyciągnięcia po ścieżce, jako krzywej prowadzącej dla operacji wyciągnięcia po profilach, jako linii neutralnej dla operacji pochylenia i tak dalej.