Deformacje

Operacji deformacji używamy, aby zmienić kształty skomplikowanych powierzchni lub modeli bryłowych, w sposób lokalny lub globalny, nie stosując szkiców ani ograniczeń operacji używanych przy tworzeniu modeli.

Deformacja stanowi prosty sposób zmieniania praktycznie dowolnego modelu, organicznego czy też mechanicznego i jest użyteczna podczas tworzenia koncepcji projektowych lub dokonywania zmian geometrycznych w skomplikowanych modelach, które pochłonęłyby zbyt dużo czasu przy użyciu tradycyjnych szkiców, operacji i edycji historii.

Operację deformacji można zastosować do modeli SOLIDWORKS i modeli importowanych.

Występują trzy typy deformacji:
  • Punkt
  • Krzywa-krzywa
  • Naciśnięcie powierzchni