Tabele konfiguracji na rysunkach

Jeżeli dokument modelu wykorzystuje tabelę konfiguracji do generowania licznych konfiguracji, to możemy wyświetlić tą tabelę na rysunku tego modelu. W ten sposób pojedynczy rysunek może reprezentować wszystkie konfiguracje.

Możemy oznaczyć wymiary literami lub krótkimi nazwami opisowymi zamiast używać pełnych nazw wymiarów i ich wartości. Na przykład zamiast W1@WyciagnięcieBazy można użyć etykiety takiej, jak A lub grubość jako nagłówka kolumny w tabeli, a następnie wyświetlać tę etykietę zamiast wartości wymiaru w widoku rysunku.

Poniżej zilustrowano sposób, w jaki tabela konfiguracji oraz wymiary, którymi ona steruje mogą pojawić się na rysunku.