Diagnostyczne

Zadania Rozwiązania
Zweryfikować spójność importowanych części.
W przypadku części importowanych lub części SOLIDWORKS do skontrolowania prawidłowości można użyć narzędzia Skaluj Skaluj.
Aby zdiagnozować i naprawić przerwy oraz uszkodzone ściany w importowanych operacjach, należy użyć narzędzia Diagnostyka importu Tool_Import_Diagnostics_Tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia).

Użyć narzędzia Napraw krawędzie Tool_Heal_Edges_Features.gif, aby naprawić krótkie krawędzie w importowanych operacjach.

Aby przeanalizować importowany model, należy użyć narzędzia Sprawdź Tool_Check_Tools.gif.

W przypadku modeli o poważniejszych niedoskonałościach SOLIDWORKS oferuje inne narzędzia, takie jak Wypełnienie powierzchni Tool_Filled_Surface_Surfaces.gif oraz Zastąp ścianę tool_Replace_Face_Surfaces.gif.

Zapewnić styczność pomiędzy parami ścian. Obliczyć kąt i zmierzyć granicę pomiędzy ścianami przy użyciu narzędzia Analiza odchylenia tool_Deviation_Analysis_Tools.gif. Analiza jest oparta na liczbie punktów próbkowania wybranych wzdłuż krawędzi.
deviation_analysis_mold.gif
Odnaleźć obszary geometrii modelu, które uniemożliwiają wyrzucenie z formy. Zidentyfikować problematyczne obszary w geometrii modelu przy pomocy narzędzia Analiza podcięcia Tool_UndercutAnalysis_View.gif.
Ustalić, dlaczego nie powiodła się operacja połączenia ścian.
Naprawa obszarów powierzchni w niektórych skomplikowanych modelach może wymagać użycia takich technik modelowania jak wypełnienie powierzchni w połączeniu z zastępowaniem ściany.Podczas łączenia tych powierzchni może wystąpić błąd, ze względu na przerwy lub przenikanie pomiędzy tymi powierzchniami.
Aby przeanalizować importowany model, należy użyć narzędzia Sprawdź Tool_Check_Tools.gif.
Narzędzie Sprawdź można również wykorzystać do przeanalizowania importowanych danych brył.