Typy statusu końca

Typ określa jak daleko rozciąga się operacja.

Na odległość Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu na określoną odległość.
Przez wszystko Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu poprzez całą istniejącą geometrię.
Do następnej Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu do następnej powierzchni, która przechwyci cały profil. (Powierzchnia przechwytująca musi należeć do tej samej części.)
Do wierzchołka Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu do płaszczyzny, która jest równoległa do płaszczyzny szkicu i przechodzi przez określony wierzchołek. Wybrać wierzchołek.
Do powierzchni Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu do wybranej powierzchni.
Odsunięcie od powierzchni Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu do określonej odległości od wybranej powierzchni. Wybrać ścianę, aby określić powierzchnię a następnie określić odległość odsunięcia.
Do obiektu Wydłuża operację do wybranego obiektu. Należy użyć tej opcji ze złożeniami, częściami form lub części wieloobiektowych. Należy wybrać obiekt bryłowy lub powierzchniowy, do którego wydłużona zostanie operacja.
Symetrycznie od płaszczyzny Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu na tą samą odległość w obydwu kierunkach. Należy określić głębokość.