Przykład szkiców operacji żebra

Pojedynczy otwarty szkic na ścianie. Strzałka wskazuje kierunek operacji żebra. Operacja żebra z użyciem opcji Równolegle do szkicu jako Kierunku wyciągnięcia:.
   
Szkic na płaszczyźnie równoległej w tej samej odległości, co użyta dla Bazy-wyciągnięcia (30mm). Strzałka wskazuje kierunek operacji żebra. Operacja żebra z użyciem opcji Normalnie do szkicu jako Kierunku wyciągnięcia:.
   
Szkic na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny użytej dla Bazy-wyciągnięcia (15mm). Strzałka wskazuje kierunek operacji żebra. Operacja żebra z użyciem opcji Równolegle do szkicu jako Kierunku wyciągnięcia:.
   
Wiele otwartych szkiców na płaszczyźnie równoległej w tej samej odległości, co użyta dla Bazy-wyciągnięcia (30mm). Strzałka wskazuje kierunek operacji żebra. Typ: Liniowy Typ: Naturalne
  Operacja żebra z użyciem opcji Normalnie do szkicu jako Kierunku wyciągnięcia:.