Przykład operacji żebra z pochyleniem konturu odniesienia

Należy kliknąć Następne odniesienie aż do wybrania konturu do użycia jako kontur odniesienia.

Możemy wybrać tylko jeden kontur odniesienia, na którym oparte będzie pochylenie.

Wprowadzić wartość dla Kąt pochylenia i utworzyć żebro.

Wyobraźmy sobie że kontur odniesienia rozciąga się w prostej linii przez model. Pochylenie zewnętrzne jest zastosowane w kierunku strzałki Następne odniesienie (na lewo od linii konturu odniesienia). Pochylenie jest zastosowane prostopadle do ściany utworzonej przez pogrubiony kontur odniesienia.

Przeciwny typ pochylenia, w tym przypadku pochylenie zewnętrzne, jest zastosowane do modelu po prawej stronie linii konturu odniesienia.

Płaszczyzna konturu odniesienia zachowuje wartość Grubość żebra podczas gdy grubość różni się dla płaszczyzn, na których zlokalizowane są inne kontury.

Należy wybrać Na płaszczyźnie szkicu, aby zastosować grubość do żebra na płaszczyźnie szkicu lub Na interfejsie ściany, aby zastosować grubość do żebra w miejscu gdzie żebro spotyka ścianę.