Konwencje drzewa operacji FeatureManager

Drzewo operacji FeatureManager, znajdujące się po lewej stronie okna SOLIDWORKS, przedstawia zarys widoku aktywnej części, złożenia lub rysunku.

W drzewie operacji FeatureManager wykorzystywane są następujące konwencje:
 • Symbol na lewo od ikony elementu oznacza, że zawiera on elementy skojarzone, takie jak szkice. Kliknąć , aby rozwinąć element.
  Aby zwinąć wszystkie elementy jednocześnie, kliknąć Shift+C lub prawym przyciskiem myszy kliknąć nazwę dokumentu na górze drzewa i wybrać Zwiń elementy.
 • Ikona przebudowy poprzedza operacje, części i złożenia, jeśli zmiana wymaga przebudowy modelu.
 • Ikona blokady jest wyświetlana po nazwie części, jeśli części są zamrożone przez pasek zamrożenia.
 • Podczas aktualizacji widoku rysunku jego ikona zmienia się na następującą: .
 • Po każdym wystąpieniu komponentu w złożeniu następuje liczba w nawiasach kątowych <n>, która zwiększa się przy każdym wystąpieniu.
 • Szkice są poprzedzone symbolami:

  (+)

  Przedefiniowany

  (–)

  Niedodefiniowany

  (?)

  Szkic nie może być rozwiązany

  Brak przedrostka

  Całkowicie zdefiniowany

 • Błędy i ostrzeżenia wyświetlane są obok ikon części, operacji i szkiców. W oknie dialogowym Informacje o błędach i etykietkach są opisane błędy i ostrzeżenia:

  Błąd w modelu

  Błąd w operacji

  Ostrzeżenie poniżej węzła

  Ostrzeżenie dotyczące operacji

 • Pozycje komponentów złożenia są wskazane za pomocą symboli:

  (+)

  Przedefiniowany

  (–)

  Niedodefiniowany

  (?)

  Nierozwiązany

  (f)

  Nieruchomy (zablokowany w danym miejscu)

 • Wiązania złożenia są poprzedzone symbolami:

  (+)

  Uczestniczy w przedefiniowaniu pozycji komponentów w złożeniu

  (?)

  Nierozwiązany

 • Następujące symbole wyświetlane po nazwie części lub operacji dotyczą stanu odniesień zewnętrznych:

  –>

  Odniesienie zewnętrzne

  -> ?

  Odniesienie zewnętrzne poza kontekstem

  -> *

  Zablokowane odniesienie zewnętrzne

  -> x

  Przerwane odniesienie zewnętrzne

  Aby ukryć symbol x, kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Odniesienia zewnętrzne i wyczyścić zaznaczenie opcji Pokaż „x” w drzewie operacji dla przerwanych odniesień zewnętrznych.