Zamrażanie operacji

Operacje można zamrażać w celu wyłączenia ich z przebudowy modelu.

Pasek zamrożenia kontroluje punkt, w którym przebudowywane jest drzewo operacji FeatureManager dla danej części. Operacje powyżej paska zamrażania są zamrożone – nie da się ich edytować i są wyłączone z przebudowy modelu.

Zamrożenie części modelu może być przydatne podczas pracy ze złożonymi modelami zawierającymi wiele operacji. Zamrażanie operacji:
  • Pozwala ograniczyć czas przebudowy
  • Zapobiega niezamierzonym zmianom w modelu
Funkcja Zamrażanie operacji pozwala uniknąć przebudowywania geometrii zamrożonych operacji. Jednak nadal może występować czasochłonna przebudowa spowodowana innymi procesami, które nie zostały objęte zamrożeniem operacji. Przykładowe czasochłonne operacje, które nie są objęte zamrożeniem operacji:
  • Aktualizacja wyglądu obrazu, zwłaszcza przy bardzo dużych wzorach
  • Aktualizacja złożonych wymiarów DimXpert oraz schematów tolerancji
  • Aktualizacja grafiki (dane mozaiki) w bardzo dużych, złożonych częściach
Pasek zamrożenia:
FRZ_freeze_bar_and_pointer.gif
Zamrożone operacje są oznaczone ikoną i wyszarzonym tekstem.
Zamrażanie operacji nie jest obsługiwane przez części Toolbox.