Zamrażanie operacji i konfiguracje

Po zamrożeniu operacji w modelach z wieloma konfiguracjami, pasek zamrażania jest obecny we wszystkich konfiguracjach.

Aktualizacja konfiguracji po pierwszym zamrożeniu

Podczas pierwszego zamrożenia operacji, każda konfiguracja wymaga pełnej przebudowy, przed jej włączeniem. Na przykład konfiguracja wymaga pełnej przebudowy, zanim nastąpi:
  • Włączenie konfiguracji w pliku części
  • Utworzenie widoku konfiguracji w pliku rysunku

Pierwsza pełna przebudowa zawiera zamrożone operacje, dlatego może zająć dużo czasu. Kolejne przebudowy wykluczają zamrożone operacje i dlatego są szybsze.

Podczas pierwszego zamrożenia funkcji, w oknie dialogowym Aktualizuj wszystkie operacje można wybrać, czy w pełni przebudować wszystkie konfiguracje jednocześnie czy w pełni przebudować każdą konfigurację oddzielnie po jej włączeniu.

Aktualizacja konfiguracji po zmianach

Po dokonaniu zmian, menu podręczne paska zamrażania zawiera polecenia, które kontrolują, czy operacje są przebudowane we wszystkich konfiguracjach czy tylko w konfiguracji aktywny.

Domyślne włączona jest funkcja Zawsze aktualizuj wszystkie konfiguracje, dlatego po kliknięciu opcji Aktualizuj zamrożone operacje, operacje są przebudowywane we wszystkich konfiguracjach. Aby odbudować tylko włączoną konfigurację, kliknąć pasek zamrażania prawym przyciskiem myszy i odznaczyć polecenie Zawsze aktualizuj wszystkie konfiguracje.

W każdej chwili można ręcznie odbudować wszystkie konfiguracje, klikając pasek zamrażania prawym przyciskiem myszy i wybierając Aktualizuj wszystkie konfiguracje.