Wykrywanie przenikania

Wykrywanie przenikania identyfikuje przenikania pomiędzy komponentami i pomaga je przeanalizować i oszacować. Wykrywanie przenikania jest użyteczne w skomplikowanych złożeniach, gdzie trudno jest określić wizualnie, czy komponenty przenikają się nawzajem.

Przy użyciu narzędzia Wykrywanie przenikania można:

  • Określić przenikanie pomiędzy komponentami.
  • Wyświetlić rzeczywistą objętość przenikania w postaci cieniowanej objętości.
  • Zmienić ustawienia wyświetlania komponentów przenikających się i nieprzenikających się, co pozwala na lepsze uwidocznienie przenikania.
  • Wybrać ignorowanie przenikań, które chcemy wykluczyć, takich jak pasowania wtłaczane, przenikania łączników gwintowanych itd.
  • Wybrać uwzględnianie przenikań pomiędzy obiektami w części wieloobiektowej.
  • Wybrać traktowanie podzespołu jako pojedynczego komponentu tak, by przenikania pomiędzy komponentami podzespołu nie były zgłaszane.
  • Rozróżniać pomiędzy przenikaniami wspólnymi a przenikaniami standardowymi.