Wyciągnięcia po profilach

Wyciągnięcie po profilach tworzy operację poprzez utworzenie przejść pomiędzy profilami. Wyciągnięciem po profilach może być baza, dodanie, wycięcie lub powierzchnia.

Wyciągnięcie po profilach tworzymy używając dwóch lub więcej profili. Tylko pierwszy, ostatni lub pierwszy i ostatni profil mogą być punktami. Wszystkie elementy szkiców, w tym krzywe prowadzące i profile, mogą zostać zawarte w jednym szkicu trójwymiarowym.
W przypadku bryłowego wyciągnięcia po profilach, pierwszy i ostatni profil muszą być ścianami modelu lub ścianami utworzonymi przez linie podziałowe, profile planarne lub powierzchnie.

Istnieje kilka sposobów manipulowania, edycji i wyświetlania wyciągnięć po profilach.