MateXpert Wiązań

W celu zidentyfikowania problemów z wiązaniami w złożeniu można użyć MateXpert Wiązań. Możliwe jest zbadanie szczegółów wiązań, które nie zostały spełnione i zidentyfikować grupy wiązań, które przedefiniowują złożenie.

Można użyć objaśnień wiązań i opcji Przeglądaj błędy wiązań, aby uzyskać pomoc w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów z wiązaniami.
Następujące ikony wskazują błędy lub ostrzeżenia w złożeniu:
Ikona błędu Opis
Wskazuje na błąd w modelu. Ikona ta pojawia się na nazwie dokumentu na górze drzewa operacji FeatureManager i na komponencie zawierającym błąd. Kiedy ikona ta pojawia się na folderze Wiązania , wskazuje to że jedno lub więcej wiązań nie zostało spełnionych.
Wskazuje ostrzeżenie w modelu. Ikona ta pojawia się na nazwie dokumentu na górze drzewa operacji FeatureManager i na komponencie zawierającym operację, która spowodowała ostrzeżenie. Gdy ikona ta pojawia się na folderze Wiązania , oznacza to, że wszystkie wiązania są spełnione ale jedno lub więcej wiązań jest przedefiniowane.
Patrz Informacje o błędach, aby uzyskać więcej informacji na temat identyfikowania błędów i ostrzeżeń w częściach i złożeniach.