Widma brakujących odniesień

Jeśli brak jest elementu wykorzystywanego jako odniesienie w operacji, w obszarze graficznym pojawia się widmo brakującego odniesienia, a w menedżerze właściwości PropertyManager zostaje wyświetlony komunikat ostrzeżenia. Widma są obsługiwane dla części i złożeń.

Widmo pojawia się w tej samej lokalizacji i w tym samym rozmiarze, kształcie i typie, jak oryginalne odniesienie. Na przykład ściana planarna jest reprezentowana przez widmo planarne.

Aby ustawić kolor widma, należy kliknąć Opcje > Opcje systemu > Kolory. W części Ustawienia schematu kolorów kliknąć Wybrany element ma brakujące odniesienie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wyświetlanie obrazu-widma brakującego elementu szkicu.